Spełnienie człowieka nie dokonuje się ani w egoistycznym zamknięciu odwracającym się od drugiego człowieka i od Boga, ani tylko w stosunkach międzyludzkich z zanegowaniem wymiaru wertykalnego i własnej dojrzałości osobowej, ani nawet w wyłącznej więzi z Bogiem, która nie przenosiłaby się na 
relację do innych ludzi i do siebie samego. W tym sensie można powtórzyć za k. Wojtyłą, że „transcendencja […] jest poniekąd drugim imieniem osoby”.

 

TRANSCENDING ONESELF AS THE FUNDAMENTAL CATEGORY OF THE

 ANTHROPOLOGY OF KAROL WOJTYŁA – JOHN PAUL II


Summary


The purpose of the article is to reveal that transcending oneself is the fundamental category of the anthropology of Karol Wojtyła – John Paul II. The concept consists of three dimensions: self transcendence, transcendence towards others and transcendence towards God. It is presented both in philosophical and theological works of Karol Wojtyła – John Paul II. Self transcendence means going beyond oneself in moral conscience for the sake of real good. Transcendence towards others is expressed by the concept of participation and reveals the vocation of a man to be a gift creating the community of persons. Transcendence towards God signifies going beyond oneself not only in terms of reason, but especially through faith, hope and love.

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2012, godz. 15:36 - Natalia Haniewska