teoria_i_praktyka_muzyki

Instytut Muzykologii KUL

w dniach 16-17 maja 2018 r.

zaprasza na

Międzynarodową Konferencję Naukową

TEORIA I PRAKTYKA MUZYKI KOŚCIELNEJ.

TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

 


16 maja 2018 (środa)


9.00-9.15 – otwarcie Konferencji: ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL - Dziekan Wydziału Teologii KUL; ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL - p.o. Dyrektor Instytutu Muzykologii KUL

 

 

I SESJA – MONODIA LITURGICZNA
(moderator – dr Kinga Strycharz-Bogacz)

 

9.15-9.35 – ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak (emeryt. prof. KUL), Kierunki badań nad monodią liturgiczną w Polsce
9.35-9.55 – dr hab. Beata Bodzioch (KUL), Problematyka monodii liturgicznej na łamach czasopisma „Annales Lublinenses pro Musica Sacra”
9.55-10.15 – ks. dr hab. Rastislav Adamko, prof. KU (Katolícka Univerzita, Ružomberok), Kult eucharystyczny na podstawie średniowiecznych rękopisów węgierskich
10.15-10.30 – dyskusja
10.30-10.50 – przerwa kawowa
10.50-11.10 – dr Janka Bednáriková (Katolícka Univerzita, Ružomberok), Obraz kultu świętych węgierskich na podstawie średniowiecznych rękopisów z terenów słowackich
11.10-11.30 – dr Zuzana Zahradníková (Katolícka Univerzita, Ružomberok), Węgierskie sekwencje o Najświętszej Maryi Pannie w świetle średniowiecznego kultu maryjnego

11.30-11.50 – dr Mariia Kachmar (Національна Mузична Aкадемія України, Lviv), Cechy szczegółowe notacji neumatycznej rękopisów liturgicznych Metropolii Kijowskiej w końcowym etapie jej rozwoju u schyłku XVI wieku
11.50-12.10 – ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL, Melodie prefacji pozamszalnych w Pontificale Plocense z XII wieku
12.10-12.25 – dyskusja
12.25-14.30 – przerwa obiadowa

 

 

II SESJA – TRADYCJA MUZYCZNO-LITURGICZNA
(moderator – dr Andrzej Gładysz)

 

14.30-14.50 – prof. dr Jurij Jasinowskij (Український Католицький Університет, Lviv), Łacińskie wpływy w muzyce cerkiewnej Ukrainy i Białorusi
14.50-15.10 – mgr Michał Kucharko (Universität für Musik und darstellende Kunst, Wiedeń), Dlaczego Mozart? Kondycja współczesnej muzyki kościelnej Wiednia
15.10-15.30 – prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (Uniwersytet Wrocławski), Specyfika tradycji liturgiczno-muzycznej klasztoru paulińskiego na Jasnej Górze w świetle badań projektu Musica Claromontana
15.30-15.50 – ks. dr Krzysztof Szebla (Митрополичій Вищій Духовній Семінарії, Lviv), Tradycja muzyczno-liturgiczna Archikatedry Lwowskiej obrządku łacińskiego w realiach reżimu komunistycznego i w niezależnej Ukrainie
15.50-16.05 – dyskusja
16.05-16.20 – przerwa kawowa

 

 

III SESJA – TWÓRCZOŚĆ PIEŚNIOWA
(moderator – dr hab. Tomasz Rokosz)

 

16.20-16.40 – ks. dr hab. Stanisław Garnczarski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Pieśni na Boże Ciało w śpiewniku Stanisława Jagodyńskiego (XVII w.)
16.40-17.00 – ks. dr Dariusz Smolarek (WSD Pallotynów w Ołtarzewie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Współczesne kompozycje ku czci Bożego Miłosierdzia
17.00-17.20 – dr Kinga Strycharz-Bogacz (KUL), Ludowa recepcja przypowieści o Dobrym Pasterzu w przekazach pieśni z żywej tradycji „Chrześcijanie katolicy, proszę posłuchajcie”
17.20-17.35 – dyskusja
17.35-18.00 – przerwa techniczna

18.00 – koncert muzyki religijnej (Katedra Dydaktyki Muzycznej IM KUL: dr hab. szt. muz. Elżbieta Charlińska, dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska, mgr Alesia Aleksandrowicz, mgr Anna Barska)


19.00 – uroczysta kolacja (zaproszeni goście)

 

 

17 maja 2018 (czwartek)


IV SESJA – ORGANY i AKUSTYKA WNĘTRZ
(moderator – dr Kinga Krzymowska-Szacoń)

 

9.00-9.20 – ks. dr Andrzej Widak (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie), Informacje o organach w inwenatrzach diecezji przemyskiej sporządzonych na podstawie Instrukcji z 1933 roku
9.20-9.40 – o. dr Julian Śmierciak OFM (KUL), Wpływ akustyki kościołów na wykonawstwo i wrażenia z odbioru muzyki – próba fizycznego uzasadnienia
9.40-10.00 – dr Andrzej Gładysz (KUL), Muzyka kościelna w świetle współczesnego diecezjalnego prawodawstwa organistowskiego w Polsce
10.00-10.15 – dyskusja
10.15-10.30 – przerwa kawowa

 

 

V SESJA – INKARNACJE PIĘKNA MUZYCZNEGO W LITURGII
(moderator – o. dr Julian Śmierciak OFM)

 

10.30 – dr hab. Miłosz Aleksandrowicz (KUL), Francuska polifonia liturgiczna w XIX wieku. Antoine Hellé i jego Méthode pour l'harmonisation du plain-chant (1867)
10.50 – ks. dr Wiesław Hudek (Akademia Muzyczna w Katowicach), Kategoria piękna na Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et Amore”
11.10 – dr Kinga Krzymowska-Szacoń (KUL), „Źródło wszechmiłości mając przed oczyma”. Stabat Mater w twórczości współczesnych kompozytorów polskich
11.30 – dyskusja

11.45 – podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji – ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL

12.00 – przygotowanie do liturgii – Schola Gregoriana, Chór IM KUL, dr hab. Beata Bodzioch, dr hab. Grzegorz Pecka, mgr Michał Kucharko (Kościół Akademicki KUL)


12.30 – uroczysta Msza św. z okazji 50-lecia Koła Naukowego Studentów Muzykologii KUL pod przewodnictwem ks. dr. hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL – Prorektora KUL ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych (Kościół Akademicki KUL)

 

_________________________________________

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kampus Główny

Al. Racławickie 14, Lublin

Kolegium Jana Pawła II, sala C-1031

 

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

 

15 maja 2018 (wtorek)

17.00-20.00 – warsztaty wokalno-dyrygenckie (mgr Michał Kucharko, Wiedeń)

 

17-18 maja 2018 (czwartek-piątek)

X Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii

 

19 maja 2018 (sobota)

10.00-13.00 – zwiedzanie Lublina

Autor: Piotr Wiśniewski
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2019, godz. 09:28 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak