Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Instrumenty i muzyka instrumentalna. Rozwój w kontekście historycznym i praktyka wykonawcza

International Scientific Conference:
Instruments and instrumental music
Historical development and performance practice

instrumenty1 

15 grudnia 2020 r.

MS TEAMS

 

link do konferencji (MS Teams):
 
Kod zespołu: fjgoxzl

 

 

Organizatorzy:

Instytut Nauk o Sztuce KUL

Katedra Instrumentologii

 

PROGRAM

 

9.00-9.10 – Powitanie uczestników, inauguracja konferencji

 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL
dr hab. Magdalena Charzyńska, prof. KUL

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce KUL
ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL

 

PANEL I (Synteza badań organologicznych)

Moderator: o. dr Julian Mieczysław Śmierciak

 

9.10-9.30

dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL

Wkład Katedry Instrumentologii KUL w polską organologię

 

9.30-9.50

mgr Piotr Woźniak (Uniwersytet Warszawski)

Jerzy Gołos – pionier polskiej organologii historycznej, muzykolog

 

9.50-10.10

Serhiej Kaliberda (Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”)

Analiza porównawcza organów Białorusi, Rosji i Ukrainy

 

10.10-10.25 – dyskusja/przerwa

 

PANEL II (Budowniczowie organów w perspektywie historycznej)

Moderator: o. dr Julian Mieczysław Śmierciak

 

10.25-10.45

dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. AM w Łodzi

Hans Hummel i Georg Nitrowski senior - biografie mistrza i ucznia w świetle nowszych badań archiwalnych

 

10.45-11.05

dr hab. Maciej Babnis (Akademia Pomorska w Słupsku)

Anonimowa perła – organy w Postolinie

 

11.05-11.25

dr Andrzej Gładysz (KUL)

Katalog zakładu organmistrzowskiego Krukowskich z 1935 roku w Archiwum Parafialnym w Krynicy-Zdroju jako źródło wiedzy o działalności firmy

 

11.25-11.40

dyskusja/przerwa

 

PANEL III (Wybrane przykłady budownictwa organowego)

Moderator: dr Andrzej Gładysz

 

11.40-12.00

ks. mgr Constantin Reymaier (Kierownik Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Wiedniu, organista archikatedralny)

Nowe organy w Archikatedrze św. Stefana w Wiedniu. Historia i geneza projektu
[New organ in Vienna Cathedral. History and origins of the project]

 

12.00-12.20

dr Andrzej Prasał (Uniwersytet Opolski)

Ikona niemieckiego „Orgelbewegung” – organy Jugendhof Hassitz w Kłodzku-Jurandowie

 

12.20-12.35

ks. dr hab. Grzegorz Poźniak (prof. Uniwersytetu Opolskiego)

Organy kościoła parafialnego pw. NMP Królowej Aniołów w Popielowie w powiecie opolskim

 

12.35-12.50

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz (Instytut Nauk o Sztuce, KUL)

Zasady kompozycji i zasady akompaniamentu w ujęciu Jeana Ph. Rameau (1683-1764)

 

12.50-13.15 – dyskusja/przerwa obiadowa

 

PANEL IV (Współczesna muzyka instrumentalna)

Moderator: dr Kinga Krzymowska-Szacoń

 

13.15-13.35

dr Yaroslava Bardashevska (Prekarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Ivano-Frankovsku)

Gatunkowe i stylistyczne kierunki transkrypcji na altówkę w twórczości ukraińskich kompozytorów XX wieku

[Genre and style directions of translations for viola in the works of Ukrainian composers of the 20th century]

 

13.35-13.55

dr Tetiana Maskovych (Prekarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Ivano-Frankovsku) 

Muzyka instrumentalna jako element wychowania wewnętrznego świata dziecka (na przykładzie kantaty Ganny Gavrylets "Spojrzenie w dzieciństwo")

[Instrumental music as an element of upbringing the inner world of a child (using the example of chamber cantata of Ganna Gavrylets "Glimpse into the childhood")]

 

13.55-14.15

mgr Iryna Serediuk (Prekarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Ivano-Frankovsku)

Autoportret kompozytora w sztuce muzycznej

 

14.15-14.30

dyskusja/przerwa

 

PANEL V (Instrumenty i muzyka instrumentalna w tradycji i codzienności)
Moderator: dr Kinga Strycharz -Bogacz

 

14.30-14.50

prof. Liubov Serhaniuk (Prekarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Ivano-Frankovsku)  

Tradycje folklorystyczne i formy zbiorowego muzykowania na zachodniej Ukrainie

 

14.50-15.10 

dr hab. Tomasz Rokosz (KUL)

Lira korbowa – instrument zapomniany? Historia, praktyka wykonawcza, repertuar

 

15.10-15.30

dr Khrystyna Kazymyriv (Prekarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Ivano-Frankovsku)

Nieoczywiste funkcje muzyki instrumentalnej w życiu człowieka i społeczeństwa

[Unobvious functions of instrumental music in human life and society]

 

15.30-15.45

dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL – kierownik Katedry Instrumentologii

dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL – dyrektor INoS

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL

dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL

dr Andrzej Gładysz

dr Julian Mieczysław Śmierciak

mgr Petro Chyryk

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2020, godz. 13:24 - Miłosz Aleksandrowicz