W dniach 15-16 maja 2019 w Instytucie Muzykologii KUL miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa, inspiracje, przeobrażenia. Organizatorem wydarzenia była Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii.

 

etnomuzykologia_plakat_2019

 

MIEJSCE:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kampus Główny,

Al. Racławickie 14, Lublin, Kolegium Jana Pawła II, sala C-1031

 

PROGRAM:

 

15 maja (środa)
15.00 Warsztaty tradycyjnej muzyki indonezyjskiej:

ks. dr Vinsensius Adi Gunawan


17.00 Koncert kameralny:

dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska – sopran,

dr hab. szt. muz. Agnieszka Schulz-Brzyska – fortepian

 

(w programie utwory S. Wiechowicza, F. Nowowiejskiego, B. Wallek-Walewskiego, E. Waltera, K. Sikorskiego, S. Nawrockiego, P. Zborowskiego)

 

16 maja (czwartek)
9.00 Otwarcie konferencji i powitanie gości: ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL, Prodziekan Wydziału Teologii KUL oraz dr hab. Tomasz Rokosz, Kierownik Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii KUL

 

Sesja I: moderator dr hab. Beata Bodzioch


9.15 dr hab. Tomasz Rokosz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL w kontekście badań terenowych prowadzonych w Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii KUL – przeszłość i teraźniejszość


9.30 dr Kinga Strycharz-Bogacz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. Prof. Bolesław Bartkowski i Prof. Antoni Zoła jako prekursorzy badań etnomuzykologicznych nad żywą tradycją śpiewów religijnych w Polsce


9.45 dr Jacek Jackowski

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Nagrania dokumentalne Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL – ich digitalizacja, opracowanie i udostępnianie w ramach projektu „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”


10.00 dr Mariusz Pucia

Uniwersytet Opolski

Przekazy fonograficzne tradycyjnej muzyki Opolszczyzny w archiwach


10.15 dyskusja
10.30 przerwa kawowa

 

Sesja II: moderator dr Kinga Strycharz-Bogacz


10.45 dr hab. Beata Bodzioch

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Pieśni religijne Ziemi Kieleckiej w Dziełach Wszystkich Oskara Kolberga


11.00 dr Agata Kusto

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Obrzędy pogrzebowe na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Na podstawie relacji ks. Andrzeja Kozieja


11.15 Sebastian Lesiczka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Melodyka śpiewów pogrzebowych Lasowiaków i Rzeszowiaków. Wybrane zagadnienia

 

11.30 Dymitr Harelau

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zjawisko ornamentacji w śpiewach adwentowych i bożonarodzeniowych na Witebszczyźnie

 

11.45 dyskusja

12.00 przerwa kawowa

 

Sesja III: moderator ks. dr Vinsensius Adi Gunawan


12.15 dr hab. Gustaw Juzala

Uniwersytet Wileński, Litwa

Symbolika kankles w tradycji i współczesności

 

12.30 dr Małgorzata Dziura

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Znaczenie dzwonów w obrzędowości ludowej

 

12.45 dr Khrystyna Kazymyriv

Vasyl Stefanyk Рrecarpathian National University, Ukraina

Mithologeme of Earth in musical culture of Ukraine: culturological aspect

 

13.00 dyskusja
13.15 przerwa obiadowa

 

Sesja IV: moderator: dr Weronika Grozdew-Kołacińska

 

14.30 ks. dr Vinsensius Adi Gunawan

Anthropos Institute, Niemcy

Muzyka w procesie inkulturacji w Indonezji na przykładzie regionu Manggarai na wyspie Flores

 

14.45 prof. dr hab. Piotr Dahlig

Uniwersytet Warszawski

Pejzaże kultury a dziedzictwo wiary. Przyczynek śpiewu

 

15.00 dr Tetiana Maskovych

Vasyl Stefanyk Рrecarpathian National University, Ukraina

Aspects of reading the trend «new sacrality» in the spiritual music of modern

 

15.15 dyskusja
15.30 przerwa kawowa


Sesja V: moderator dr Agata Kusto

 

15.45 prof. dr hab. Zbigniew Przerembski

Uniwersytet Wrocławski

Od heterofonii do homofonii – różne oblicza muzyki instrumentalnej śląskich górali

 

16.00 dr Weronika Grozdew-Kołacińska

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Muzyka tradycyjna we współczesnej twórczości polskich kompozytorów – awangarda czy współistnienie?

 

16.15 dr Iryna Taran Marusyk

Vasyl Stefanyk Рrecarpathian National University, Ukraina

Perspectives of the use of folk music traditions in aesthetic education of youth

 

16.30 dyskusja

 

Sesja VI: moderator dr Mariusz Pucia

 

16.45 prof. Liubov Serhaniuk

Vasyl Stefanyk Рrecarpathian National University, Ukraina

Znaczenie przemyskiej szkoły chóralnej w rozwoju kultury duchowej Galicji

 

17.00 dr Yaroslava Bardashevska

Vasyl Stefanyk Рrecarpathian National University, Ukraina

Features of the using of folklore and religious elements in choral art by V. Stepurko

 

17.15 dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Motywy ludowe w twórczości pieśniowej Feliksa Nowowiejskiego

 

17.30 dr hab. szt. muz. Elżbieta Charlińska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Inspiracje pieśniami ludowymi w twórczości kompozytorskiej Andrzeja Nikodemowicza

 

17.45 dyskusja
18.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji: ks. dr. hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Muzykologii KUL oraz dr hab. Tomasz Rokosz, Kierownik Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii KUL

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr hab. Tomasz Rokosz
dr Kinga Strycharz-Bogacz
dr hab. Beata Bodzioch
dr hab. szt. muz. Elżbieta Charlińska

 

Sponsorzy: Prorektor ds. studentów i kontaktów międzynarodowych KUL – ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, Urząd Miasta Lublin, Polihymnia, Plackarnia
Patronat medialny: Radio Lublin, Pismo Folkowe
Patronat honorowy: Instytut Muzyki i Tańca, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne

 

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2019, godz. 08:26 - Miłosz Aleksandrowicz