W dniu 14 listopada 2019 pracownicy i studenci Instytutu Nauk o Sztuce KUL (Muzykologia) uczestniczyli w naukowej prezentacji postępu prac remontowych prowadzonych przy zabytkowych organach Caspariniego w kościele św. Ducha w Wilnie. Instrument, ze względu na fakt, że zbudowano go w roku 1776 i do naszych czasów zachował się w niemal stu procentach w oryginale, jest unikatem na skalę światową. Jest to jeden z najstarszych zachowanych instrumentów na Litwie. 

 

Więcej [+]

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2019, godz. 15:22 - Miłosz Aleksandrowicz