dr hab. Maria Piotrowska

 

Z żalem zawiadamiamy, że 8 maja 2014 roku odeszła do Pana 
śp. dr hab. MARIA PIOTROWSKA, em. prof. KUL
wieloletni pracownik Instytutu Muzykologii KUL
 

Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele pw. św. Anny w Wilanowie 

w poniedziałek 19 maja o godz. 12.00. Pochówek na Cmentarzu Wilanowskim.
 
Polecamy śp. Panią Profesor modlitwie Wszystkich życzliwych

*** Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...***

 

Dr hab. Maria Renata Piotrowska urodziła się 3 lutego 1941 roku w Warszawie. Ukończyła studia na kierunku Teoria muzyki w PWSM w Warszawie oraz studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała kolejno w ATK (Warszawa), w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, w Katedrze Teorii Muzyki Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina (Warszawa), była też członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W latach 2001-2009 była zatrudniona w KUL w Instytucie Muzykologii, gdzie kierowała pracami naukowymi Katedry Hermeneutyki Muzycznej.

 

Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne dr hab. Marii Piotrowskiej stanowiły ważny element we współczesnych badaniach muzykologicznych. Za szczególnie ważne należy uznać jej prace dotyczące nurtu badawczego związanego z hermeneutyką muzyczną, które otworzyły nowe perspektywy badawcze w dziedzinie muzykologii. Jej osiągnięcia naukowe budzą duże zainteresowanie tak w kraju, jak i za granicą.

 


 

Wspomnienie_o_Piotrowskiej2

 

Artykuł w Przeglądzie Uniwersyteckim (2014)
poświęcony dr hab. Marii Piotrowskiej.

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2014, godz. 10:48 - Miłosz Aleksandrowicz