Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła do Pana

śp. Profesor Anna Czekanowska-Kuklińska

kierownik Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii
w latach 1999-2004 w Instytucie Muzykologii KUL

 

 

Z przykrością informujemy, że dnia 18 października 2021 roku w wieku 92 lat zmarła Profesor Anna Czekanowska-Kuklińska, wybitna etnomuzykolog, córka antropologa i etnografa Jana Czekanowskiego, badacza kultur pierwotnych Afryki. Była autorką licznych publikacji, laureatką nagród, mentorką i autorytetem dla wielu pokoleń etnomuzykologów.

 

Anna Czekanowska urodziła się 25 czerwca 1929 roku we Lwowie. W latach 1947-1952 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim, później także na Freie Universität w Berlinie oraz na Uniwersytecie w Kolonii. W latach 1950-1954 brała udział w Ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. W latach 1953-1999 pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie była kierownikiem Zakładu Muzykologii (1969-1999) oraz dyrektorem Instytutu Muzykologii (1975-1991). Jako wykładowca akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pełniła funkcję kierownika Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii (1999-2004). Prowadziła także liczne wykłady gościnne w Europie, Stanach Zjednoczonych i ZSRR.

 

W badaniach podejmowała problematykę zarówno etnomuzykologii Polski, jak i kultur muzycznych świata, szczególnie Azji Centralnej, ustalała kwestie metodyki i metodologii badań etnomuzykologicznych, zajmowała się związkami muzyki ludowej z dyskursami muzycznymi i paradygmatami stylistycznymi muzyki artystycznej. Będąc główną przedstawicielką slawistyki muzycznej w Polsce wiele studiów poświęciła badaniom nad pochodzeniem Słowian w perspektywie muzyczno-etnograficznej. Jako pierwszy etnomuzykolog wprowadziła problematykę polskich badań na arenę międzynarodową, a wytyczone przez nią nurty badawcze są do dziś kontynuowane w pracach etnomuzykologów, antropologów muzyki i kulturoznawców.

 

Prof. Czekanowska należała do wielu stowarzyszeń, w tym m.in. Związku Kompozytorów Polskich (od 1967), Sekcji Polskiej Société Internationale de Musique Contemporaine (od 1983), International Folk Music Council / International Council for Traditional Music (od 1957), European Seminar in Ethnomusicology (od 1982), Society for Ethnomusicology (od 1975), British Forum for Ethnomusicology (od 1998), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1990), Towarzystwa Naukowego KUL (od 2003). Zasiadała w Zarządzie IFMC / ICTM (1976-1983) oraz ESEM (1990-1996), była też wiceprezesem Sekcji Polskiej SIMC oraz członkiem honorowym ESEM (od 2002).

 

Uhonorowana została licznymi nagrodami, w tym m.in. Nagrodą III stopnia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (za rozprawę Melodie ludowe wąskiego zakresu w krajach słowiańskich; 1973), Nagrodą II stopnia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (za publikację Kultury muzyczne Azji, 1982), Nagrodą I stopnia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (za Studien zum Nationalstil der polnischen Musik, 1990) oraz Nagrodą Sekretarza I Wydziału PAN za Polish Folk Music – Slavonic Heritage – Polish Tradition – Contemporary Trends, 1991).

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 25 października 2021 r. o godz. 12.00 w Kościele p.w. św. Karola Boromeusza na Cmentarzu Powązkowskim (Stare Powązki) w Warszawie.

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2021, godz. 07:01 - Miłosz Aleksandrowicz