Dogmat o Trójcy Przenajświętszej stoi na szczycie hierarchii prawd chrześcijańskiej wiary. Znalazł on swoje miejsce nie tylko w orzeczeniach dogmatycznych, ale także w liturgii. Prawda ta w sposób szczególny dochodzi do głosu w prefacji o Trójcy Świętej, która posługuje się teologicznymi sformułowaniami. Modlitwa ta stanowi zatem doskonały przykład doksologii, czyli z jednej strony prawidłowego mówienia o Bogu, a z drugiej oddawania Mu miłego kultu w Kościele.

Abstract

  THE DOGMA AS A SPACEWAY OF WORSHIPING GOD IN LITURGY ON THE EXAMPLE OF PREFACE OF THE HOLY TRINITY

Trinity functions and is worshipped in liturgy. This cult clearly comes to the fore in It’s Preface which was very often used before the Second Vatican Council’s reform of liturgy. The purpose of this article will be an attempt to solve the following problem: how is the content of the Trinity’s dogma expressed in liturgy on example of the Preface. This liturgical prayer also reveals the original meaning of the concept of orthodoxy and is not only correct teaching about God, but above all the correct version of Churche’s cult of the Triune.  

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2016, godz. 22:59 - Natalia Haniewska