Wniebowzięcie Maryi zostało zdogmatyzowane stosunkowo niedawno. Jednakże tym, co pozwalało modlącemu się Kościołowi wytrwale wierzyć w takie  zakończenie Jej ziemskiej wędrówki, był zmysł wiary – sensus fi dei. To dzięki  temu zmysłowi wniebowzięta Maryja była czczona w liturgii oraz paraliturgicznych ceremoniach, które ukształtowały się na długo przed ogłoszeniem  ostatniego maryjnego dogmatu.

Summary

PIETY AS A PLACE WHERE SENSUS FIDEI IS REALIZED, BASED ON DOGMA  OF VIRGIN MARY’S ASSUMPTION  

 

 The “Sensus fi dei in the life of Church” document accents, that the sensus fi dei concept  does not appear in theology before the II Vatican Council. Yet practice has outstripped the  process of clear defi ning sense of faith.  The author shows piety as a place where sensus fi dei is realized, in the context of Virgin  Mary’s assumption dogma being announced. To illustrate the sense of faith, devotional  practices developed in Kalwaria Zebrzydowska, Wambierzyce and Saint Ann’s Mountain  were used. It has also been highlighted that sensus fi dei realized in Marian devotion has  been the main reason for Virgin Mary’s assumption becoming a dogma for cause of Piuse  XII.

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2017, godz. 09:27 - Natalia Haniewska