Od starożytności chrześcijańskiej aż do lat sześćdziesiątych XX wieku kierunkiem modlitwy liturgicznej wierzących w Chrystusa był wschód. Potwierdzają ten zwyczaj nie tylko badania historyczne, ale także nieprzerwana praktyka modlitewna Kościoła. Za takim kierunkiem modlitwy przemawiają argumenty liturgiczne oraz dogmatyczne, które ukazują historię orientacji liturgii, a także głęboki sens tej praktyki.

 

Summary

SELECTED DOGMATIC IMPLICATIONS OF THE PRAYER TOWARD EAST BY JOSEPH RATZINGER

Joseph Ratzinger opted for the prayer towards east. Arguments given by him were not in fact liturgical but have been presenting implications between a defi nite liturgical celebration and the dogmatic truths. The article analyzes Joseph Ratzinger’s selected grounds in the topic, showing this theologian’s innovatory way of thinking, his merging Churche’s lex orandi and lex credendi. The matter of prayer toward east is still, though 50 years after the II Vatican Council, current and located in contemporary theological refl ection. This particular and versatile direction in prayer during the liturgy can contribute to the discovery of Churche’s prayer treasury and become an element of a grave ecumenical dialog.  

 

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2015, godz. 09:58 - Natalia Haniewska