V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD STUDENTÓW MUZYKOLOGII

(LUBLIN, 21- 24 MAJA 2013)

 

Ludowa kultura muzyczno-religijna i muzyka sakralna w kontekście europejskiej kultury i duchowości

 

WTOREK (21.05)

1200 Rejestracja uczestników
Instytut Muzykologii (Collegium JPII, sala 1032, piętro X)

1500
Otwarcie Zjazdu i powitanie uczestników
Aula Instytutu Muzykologii (Collegium JPII, sala 1031, piętro X) 

dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL - Prorektor ds. Studenckich

ks. dr hab. Robert Bernagiewicz, prof. KUL - Dyrektor IM

Aleksandra Trzos - Prezes KNSM

  

1520-1640 Wykład inauguracyjny

prof. dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL

Ludowa tradycja muzyczno – religijna w Polsce i jej uwarunkowania

 

dr Kinga Strycharz-Bogacz (KUL)

Działalność Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii KUL oraz jej zbiory muzyczne

 

1645 – 1730 SESJA I
prowadzenie: ks. dr Dariusz Smolarek (KUL)


mgr Aleksandra Kleinrok
(KUL)
Z badań nad rytmiką polskiego folkloru religijnego

 

Dzmitry Harelau (KUL)
Z badań nad muzycznym folklorem religijnym na Białorusi

 

Przerwa kawowa

 

1800-1930 SESJA II

prowadzenie: prof. dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL

 

Katarzyna Koziej (UW)
Wykorzystanie technologii motion capture w badaniach nad tańcem ludowym

 

Martyna Mieczkowska (UJ)
Z pokładu na scenę - specyfika tradycyjnej i współczesnej pieśni morskiej i żeglarskiej

 

mgr Marek Bebak (UJ)
Nieznane informacje o muzykach w dawnej Rzeczpospolitej zawarte w księgach chorych Szpitala Bonifratrów pod wezwaniem św. Urszuli w Krakowie

 

Ewa Fabiańska (UAM)
Puzon w twórczości polskich kompozytorów XX wieku

 

2000 Koncert Sekstetu Akordeonowego

(Aula Instytutu Muzykologii)
prelekcja: Agnieszka Ozon

 ŚRODA (22.05)

 

900-1000 Wykład

dr Agata Sapieha (Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina)

Sacrum w muzyce Arcangelo Corellego

(Aula Kard. Stefana Wyszyńskiego, Gmach Główny KUL, sala 150, piętro II)

 

1015-1215 SESJA III

prowadzenie: ks. prof. dr hab. Robert Bernagiewicz, prof. KUL

 

mgr Katarzyna Spurgjasz (UW)
Muzycy w społeczeństwie późnośredniowiecznego Krakowa

 

ks. mgr Adam Kozak (KUL)
Zbiory liturgicznej muzyki wielogłosowej parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach do 1945 roku

 

Izabela Bartkowiak (KUL)
„Muzyczna” architektura. Geneza, symbolika i znaczenie katedry gotyckiej w badaniach ikonograficznych uczonych z kręgu Aby Warburga

 

Aida Michałowska (UAM)
Uzdrawiająca moc harmoniki szklanej

 

Wojciech Bernatowicz (UW)
Terapeutyczna rola retoryki muzycznej w pracach teoretycznych Athanasiusa Kirchera

 

Przerwa kawowa (stołówka)
prezentacja i możliwość zakupu publikacji Wydawnictwa Muzycznego Polihymnia

 

1245-1445 SESJA IV

prowadzenie: dr hab. szt. Jolanta Skorek-Münch, prof. KUL

 

Olga Lisiecka (UAM)
František Xaver Brixi – fenomen recepcji twórczości kompozytora w Polsce na przykładzie Missa ex D

 

Dominika Stopczyńska (UAM)
Litania ex C Johanna Baptista Wanhala - zachowane przekazy i analiza utworu w kontekście praktyki wykonawczej

 

Róża Różańska (UJ)
Analiza zbioru małogłosowych koncertów kościelnych Sacri Fiori Leone Leoniego

 

mgr Bartłomiej Gembicki (UW)
Salve Regina [per] Alto, 2 Violini et 3 Viole à bene placito (Venezia 1647) Giovanniego Rovetty czy Franza Tundera? Problemy atrybucji.

 

Agata Meissner (UW)
Georg Friedrich Händel, Il triomfo del Tempo oraz Triumph of Time – początek i koniec wielkiej twórczości oratoryjnej

 

Przerwa obiadowa

 

1600-1700 Wykład

dr Ewa Obniska (UKSW)

Motety Psalmowe Josquina des Prez

(Aula Instytutu Muzykologii)

 

1715-1845 SESJA V

prowadzenie: ks. dr Lucjan Dyka (KUL)

 

mgr Hanna Winiszewska (UAM)
Frazeologizacja słownictwa muzycznego we współczesnym języku polskim

 

Paweł Piechowicz (UW)
Nuty i banknoty czyli słów kilka o ekonomii komponowania muzyki

 

Izabela Baron (UWr)
Muzyka w reklamach telewizyjnych a wywoływanie emocji

 

Karolina Kolinek (UW)
Muzyka jako wykonanie. Na marginesie rozważań o wykonawstwie historycznym

 

20:00 Koncert Zespołu Muzyki Dawnej IL TEMPO

prelekcja: ks. dr Piotr Paćkowski
wejściówki do odebrania w dniu koncertu
(Trybunał Koronny, ul. Rynek 1)

 

CZWARTEK (23.05)

 

900-930 Wykład wprowadzający (Aula Kard. Stefana Wyszyńskiego)

Prof. Stefan Baier
(Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg)

 

930-1100 Warsztaty muzyki organowej

Prof. Stefan Baier (Regensburg)

 

1115-1315 SESJA VI

prowadzenie: dr hab. szt. Iwona Sawulska, prof. KUL

 

mgr Marcin Bogucki (UW)
Najnowsze tendencje w teatrze operowym na przykładzie wybranych inscenizacji Mozartowskich

 

Sonia Wronkowska (UAM)
Muzyka z komedii Rochus Pumpernickel w dziewiętnastowiecznych materiałach źródłowych

 

mgr Tomasz Piotrowski (UW)
Uniwersalne przesłanie Ostatniej Wieczerzy w operze The Last Supper Harrisona Birtwistle’a

 

Julia Okołowicz (UW)
Carmina Burana a Salò, czyli 120 dni Sodomy Piera Paola Pasoliniego, czyli słów kilka o symbolice ścieżki dźwiękowej filmu

 

Karolina Szarysz (UJ)
Rosyjscy kompozytorzy w kontekście muzyki filmowej

 

Przerwa obiadowa

 

1445-1600 SESJA VII
prowadzenie: mgr Kinga Krzymowska-Szacoń (KUL)

 

Andżelika Jędrzejczyk (UJ)
Wpływ muzyki flamenco na twórczość Manuela de Falli na podstawie El amor brujo

 

mgr Marta Tabakiernik (UW)
Muzykolog wobec instalacji dźwiękowych – perspektywy badawcze na przykładzie wystawy Sześciolinia w Muzeum Fryderyka Chopina

 

Tomasz Sierawski (UW)
Reengineering w muzyce współczesnej - problemy i metody dla muzykologa

 

Przerwa kawowa (stołówka)

prezentacja i możliwość zakupu publikacji Wydawnictwa Muzycznego Polihymnia

 

1630-1730 Warsztaty muzyki organowej

Prof. Stefan Baier (Regensburg)
Aula Instytutu Muzykologii

 

1730-1845 SESJA VIII

prowadzenie: ks. dr Piotr Paćkowski(KUL)

 

Oskar Łapeta (UW)
Poemat symfoniczny Don Quichotte Eugeniusza Morawskiego – źródła i recepcja

 

mgr Agnieszka Sozańska (UWr)
Badanie inspiracji chopinowskich i skriabinowskich znamionujących wczesną twórczość Karola Szymanowskiegona przykładzie 9 Preludiów, op. 1

 

mgr Julia Gołębiowska (UAM)
Wariacje i fuga na kwartet smyczkowy w twórczości polskich kompozytorów XIX wieku w świetle metod nauczania kompozycji Friedricha Kiela i Zygmunta Noskowskiego

 

19:30 Koncert Muzyki Organowej - Prof. Stefan Baier

prelekcja: Teresa Kmieć

Aula Kard. Stefana Wyszyńskiego

 

PIĄTEK (24.05)

 

800-930 Eucharystia

Kaplica Trójcy Św. na Zamku Lubelskim

(towarzyszenie: Schola Gregoriana IM, ryt nadzwyczajny)

 

1030-1115

Prezentacja starodruków muzyczno-liturgicznych Katedry Teorii i Historii Muzyki Średniowiecza

Sala Kameralna Instytutu Muzykologii (Collegium Jana Pawła II, sala 1038, piętro X)

 

Przerwa kawowa

 

1145-1315 SESJA IX

prowadzenie: ks. dr Jarosław Kisieliński (KUL)

 

Anastasiya Niakrasava (UW)
Relacja „pan-chłop” w XIX i XX wiecznych polskich zbiorach muzyki ludowej

 

mgr Marcin Krajewski (UW)
LUTOSŁAWSKI: MUZYK I UCZONY

 

Ewa Chamczyk (UW)
Apolinary Kątski – odkrywając biogram artysty

 

mgr Łukasz Kaczmarek (KUL)
Neoklasycyzm w muzyce współczesnej na przykładzie Kwartetów smyczkowych Macieja Małeckiego

 

1330 Podsumowanie i ZAKOŃCZENIE

 

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2013, godz. 10:56 - Miłosz Aleksandrowicz