Promowanie prac magisterskich i doktorskich przez dr hab. Elżbietę Szczot, prof. KUL

***

 

I. Promowanie prac magisterskich i recenzje magisterskie

 

Promotor 84 prac magisterskich, w tym na kierunku prawo kanoniczne oraz europeistyka, 16 recenzji; 13 prac licencjackich z europeistyki.

 

I/a. Promotor prac magisterskich

 

2000

 1. Szymańska Małgorzata, Życie sakramentalne osób żyjących w unio irregularis.

2004

 1. Bogudziński Robert, Obowiązujące przepisy w zakresie utrwalenia za pomocą środków audiowizualnych sprawowanych sakramentów świętych.

2005

 1. Paprocki Paweł, Rola rodziny w munus sanctificandi Ecclesiae.
 2. Sokołowska Justyna, Kodeksowe zakazy udzielania rozgrzeszenia. Próba wykładni kan. 977 i 982 KPK.
 3. Szot Radosław, Munus sanctificandi Ecclesiae a prawa i obowiązki katolików dotyczące działalności politycznej.
 4. Wasiak Justyna, Podmiot sakramentu bierzmowania.
 5. Żak Piotr, Prawa i obowiązki wiernych świeckich w archidiecezji przemyskiej.

2006

 1. Białek Sylwia, Udział kobiety w posłudze sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.
 2. ks. Rak Kryspin, Uprawnienia kapelana wojskowego w zakresie posługi sakramentalnej.

2007

 1. Janik Magdalena, Communicatio in sacris z Kościołami wschodnimi akatolickimi.
 2. ks. Ruciński Jarosław, Celebrans Najświętszej Eucharystii według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.

2009

 1. Sulowski Łukasz, Sprawowanie Eucharystii według motu proprio Benedykta XVI "Summorum Pontificum".
 2. Tomaszewska Ewa, Prawa i obowiązki penitenta.

2010

 1. Borucka Justyna, Celibat duchownych w dyscyplinie Kościoła łacińskiego według nauczania Jana Pawła II.
 2. Berus Agnieszka, Egzorcyzmy w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego.
 3. Kratiuk Ewelina, Obowiązek przyjmowania Komunii św.
 4. Rodak Katarzyna, Formacja kandydatów do prezbiteratu w Kościele katolickim w Polsce.

I/b. Recenzent prac magistersko-licencjackich

 1. ks. mgr Kazimierz Płachta, Szafarz sakramentu bierzmowania, Lublin 2000, ss. 64.
 2. ks. mgr Jan Danek, Povereni ke zpovidani. Analyza norem davneho a soucasneho kodexu. Upoważnienie do spowiadania. Analiza dawnego i obowiązującego Kodeksu, Lublin 2000, ss. 79.
 3. ks. mgr Lubos Pavlu, Priprava rodicu na krest ditete od roku 1989 v Rimsko – katolicke cirkvi v Cechach a na Morave, Lublin 2002, ss.74.
 4. ks. mgr Vojtech Ondracek, Sposoby udzielania Eucharystii na Morawach w XX wieku, Lublin 2003, ss. 136.
 5. ks. mgr Zbigniew Ponichtera, Utrzymanie duchownych diecezjalnych w Czechach w latach 1990-2000, Lublin 2003, ss. 55 + 5 aneksów.
 6. Agnieszka Grzeszczuk, Różnice w sprawowaniu Eucharystii w Kościele katolickim i Wieczerzy Pańskiej w Kościele ewangelicko-augsburskim, Lublin 2003, ss. 88 (praca magisterska).
 7. Magdalena Miszczak, Udział świeckich w posłudze Słowa i sakramentów w świetle instrukcji Ecclesiae de mysterio z 15 sierpnia 1997 roku, Lublin 2003, ss. 92 (praca magisterska).
 8. Beata Balcerzak-Pawlak, Przeszkoda publicae honestatis według prawodawstwa kościelnego, Lublin 2003, ss. 56 (praca magisterska).
 9. ks. mgr Zbigniew Zieliński, Skutki kanoniczne osób trwających w związku faktycznym według dokumentu Papieskiej rady do spraw Rodziny: Rodzina, małżeństwo i de facto unions z dnia 26 lipca 2000 r., Lublin 2003, ss. 70.
 10. Anna Mańkowska, Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Królowej Jadwigi, Lublin 2004, ss. 57 (promotor: O. dr hab. Wiesław Bar OFMConv).
 11. Justyna Regina Pydyn-Blaut, Wiek do pierwszej Komunii Świętej w praktyce duszpasterskiej w dekanacie rybnickim, Lublin 2006, ss. 80 (promotor: Prof. dr hab. Bronisław Zubert OFM).
 12. ks. mgr Wiesław Greń, Aspekty ekumeniczne regulacji prawnej sakramentu chrztu świętego w obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego, Lublin – Katowice 1997, ss. 102.

II. Promotor w przewodach doktorskich

 1. Anna Słowikowska, Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Lublin 2013, ss. 279 (prawo kanoniczne). Recenzenci: o. prof. dr hab. dr h. c. Bronisław Wenaty Zubert OFM, ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL.
 2. Ewa Respond, Prawa społeczne dziecka w polskim porządku prawnym, Lublin 2018, ss. 328 (prawo). Recenzenci: prof. dr hab. R. Sztychmiler UWM, prof. dr hab. Zbigniew Cieślak UKSW.

III. Przewodniczenie komisjom egzaminacyjnym

 1. Przewodnicząca w komisjach na obronach prac magisterskich, studia na kierunku Europeistyka w języku angielskim oraz kilkukrotne przewodniczenie komisjom na obronach magisterskich i licencjackich na kierunku europeistyka w roku 2012 i 2013.
 2. Przewodnicząca w komisjach na obronach prac magisterskich (12 obron), 26 czerwca 2014 r. (kierunek: europeistyka w języku angielskim).
 3. Przewodnicząca w komisji podczas obrony pracy magisterskiej, 25 września 2014 r. (kierunek: europeistyka w języku angielskim).
 4. Przewodnicząca w komisjach podczas obron prac magisterskich (europeistyka), 17 czerwca 2015 r.
 5. Przewodnicząca w komisjach podczas obron prac magisterskich (europeistyka), 10 lipca 2015 r. (12 obron).
 6. Przewodnicząca w komisji podczas obrony pracy magisterskiej, 18 maja 2016 r.
 7. Przewodnicząca w komisjach podczas obron prac magisterskich z prawa kanonicznego dla Studentów z Czech i Słowacji, 21 czerwca 2016 r. (7 obron).
 8. Przewodnicząca w komisjach podczas obron prac magisterskich (europeistyka), 23 czerwca 2016 r.
 9. Członek komisji egzaminacyjnej licencjackiej z prawa kanonicznego dla Studentów z Polski, Czech i Słowacji, 20 i 22 czerwca 2016 r.
 10. Przewodnicząca w komisjach podczas obron prac licencjackich (europeistyka), 28 czerwca 2016 r.

IV. Członek Komisji Doktorskich

 

Członek komisji doktorskich w latach 2011-2013 – obecność podczas 32 egzaminów.

 

Lata 2014-2018

 1. Członek komisji doktorskiej – egzamin i publiczna obrona ks. Stanisława Kawy, 25 lutego 2014 r., promotor: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL.
 2. Członek komisji doktorskiej – ks. Paweł Orpik, 7 października 2014 r., egzamin wewnętrzny, promotor: ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL.
 3. Członek komisji doktorskiej podczas publicznej obrony ks. Pawła Orpika, 28 października 2014 r., promotor: ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL.
 4. Członek komisji doktorskiej – p. Artur Lis, 28 października 2014 r., promotor: dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL.
 5. Członek komisji doktorskiej – ks. Michał Grochowina, 6 października 2015 r., egzamin wewnętrzny, promotor: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL.
 6. Członek komisji doktorskiej – ks. Sergiusz Stesenko, 3 listopada 2015 r.,  egzamin wewnętrzny, promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz.
 7. Członek komisji doktorskiej – ks. Sergiusz Stesenko, 17 listopada 2015 r., obrona publiczna.
 8. Członek komisji doktorskiej – p. Łukasz Bednarski, egzamin wewnętrzny, 2016 obrona publiczna, promotor: dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL.
 9. Członek komisji doktorskiej – o. Grzegorz Gutek, obrona publiczna 24 maja 2016 r., promotor: o. prof. dr hab. Wiesław Bar.
 10. Członek komisji doktorskiej – p. Agnieszka Parol, egzamin wewnętrzny kwiecień 2016, obrona publiczna 24 maja 2016 r., promotor: prof. dr hab. Aartur Kuś.
 11. Członek komisji doktorskiej – ks. Jarosław Ruciński, egzamin wewnętrzny 4 października 2016 r., promotor: ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL.
 12. Członek komisji doktorskiej – p. Sylwia Maziarczuk, egzamin wewnętrzny 11 kwietnia 2017 r., obrona publiczna 9 maja 2017 r., promotor: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL.
 13. Członek komisji doktorskiej – ks. mgr lic. Wasyl Korendij, egzamin wewnętrzny 24 października 2017 r., obrona publiczna 7 listopada 2017 r., promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz.
 14. Członek komisji doktorskiej – ks. mgr lic. Andriy Nedzelsky, egzamin wewnętrzny 21 listopada 2017 r., obrona publiczna 20 stycznia 2018 r., promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz.
 15. Członek komisji doktorskiej – ks. mgr lic. Krzysztof Cipior, egzamin wewnętrzny 20 lutego 2018 r., obrona publiczna 6 marca 2018 r., promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz.
Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2019, godz. 21:49 - Magdalena Sawa