Pełnia zbawienia jako rzeczywistość ostateczna (fi nalna) jest ważnym tematem obecnym w nauczaniu Kościoła i w literaturze teologicznej. Różne nurty myśli teologicznej1 pokazują złożoność problemu oraz wielość dróg, na których poszukuje się coraz pełniejszych interpretacji wydarzeń ostatecznych. Wśród nich obecna jest myśl Wacława Hryniewicza. Jego zasługą jest zaprezentowanie takiego ujęcia2, w którym kosmiczny wymiar pełni zbawienia jest ściśle związany z Paschą Chrystusa, pojmowaną integralnie z innymi wydarzeniami paschalnymi, co też zostanie przedstawione w niniejszym artykule.

 

Summary

THE COSMIC DIMENSION OF THE FULLNESS SALVATIONS IN PASCHAL CHRIST IN THE SEIZURE OF WACŁAW HRYNIEWICZ 

The refl ection of Hryniewicz concerning the fullness of the salvation concentrates fi rst of all on the Paschal Christ, treated integrally in the Incarnation of the Son, in His Ascension, and the Parousia, and then embraces the man saved by Jesus Christ. In the cosmic perspective of Resurrection of Christ he takes into account the role of Holy Spirit. Hryniewicz thinks that all, what took place in the Body of Christ, is a prototype, a reason and an anticipation of this, what is supposed to take place in the entire cosmos. In the entire refl ection the indistinct division is scratched on the eschatology individual and general. With the essential present motif in the refl ection in the theology of Hryniewicz is the problem of the tension between times and eternity. In solution of the matter he uses the category of the time changed, what grants to statements with him related the hypothetical character.

 

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2016, godz. 19:48 - Natalia Haniewska