Wśród zaproszonych gości nie zabraknie wybitnych muzykologów – sesję rozpocznie prof. Marek Podhajski z Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, który podczas swojej prelekcji podzieli się unikalnymi wspomnieniami o Witoldzie Lutosławskim, zaczerpniętymi z rozmowy przeprowadzonej z kompozytorem.

Obok hermeneutycznego spojrzenia na pieśni Karola Szymanowskiego pojawią się także pytania o rolę symbolu w muzyce Marcina Gumieli oraz znaczenie folkloru w kontekście normatywnej estetyki polskiego socrealizmu. Słuchacze będą mogli również zapoznać się z mało znanym aspektem twórczości Krzesimira Dębskiego, jakim jest jego muzyka religijna.

W drugiej części sympozjum przedstawione zostaną sylwetki postaci związanych ze środowiskiem lubelskim: biskupa Leona Fulmana, inicjatora odnowy muzyki religijnej oraz Mariusza Dubaja, współczesnego lubelskiego kompozytora, a także krótka charakterystyka twórczości ks. Stanisława Maruszczyka, werbisty działającego w Wiedniu w I połowie XX wieku. Całość zwieńczy refleksja na temat roli współczesnej muzyki polskiej w repertuarze rodzimych filharmonii.

Szczegółowy plan sesji w załączniku.

Serdecznie zapraszamy!

Autor: Robert Bernagiewicz
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2011, godz. 10:20 - Robert Bernagiewicz