Benedykt XVI polecał interpretować Sobór Watykański II w optyce „hermeneutyki reformy”. Jednak oczekiwana przez niego hermeneutyka soborowego  dziedzictwa sama doczekała się różnych interpretacji. Gdzie w takim razie  poszukiwać odpowiedniej hermeneutyki „hermeneutyki reformy”?  

Summary  

HERMENEUTIC OF REFORM – HERMENEUTIC OF FAITH  

 

The article focuses on the issue of proper interpretation of the Second Vatican  Council’s inheritance. Benedict XVI believes a “hermeneutic of reform” is an alternative  to a “hermeneutic of rupture”. Nevertheless, the expected “hermeneutic of reform” has  received different interpretations. That’s why a relevant hermeneutic of the “hermeneutic  of reform” must be applied. The author presumes that an issue of the Bible interpretation,  which is in accord with the postulated by Benedict XVI “hermeneutic of faith”, is a practi- cal expression of applying the “hermeneutic of reform”. Therefore, the „hermeneutic of  reform” has been interpreted in the light of the “hermeneutic of faith”.

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2017, godz. 09:27 - Natalia Haniewska