W nauce o dwóch Adamach kryją się treści ważne dla wielu traktatów teologicznych. Biblijna typologia ukazuje również konieczność uwzględniania wzajemnej więzi między nimi. W tym sensie Pawłowy paralelizm wzywa do uprawiania teologii integralnej, która poszczególne prawdy wiary widzi w łączności oraz wyprowadza z całości Objawienia.  

 

Abstract

THE THEOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE ADAM-CHRIST TYPOLOGY BASED ON THE DOCUMENTS OF THE INTERNATIONAL THEOLOGICAL COMMISSION

The Christological dogma points out the mutual relation between Christology and anthropology. An anthropological element of Christology can be derived from the biblical teaching on two Adams. Having considered the documents of the International Theological Commission, which mention the Adam-Christ typology, the author draws conclusions that are also true regarding other theological treatises and correlation between them, namely, protology, anthropology, Christology, soteriology and eschatology. The article also shows how the First Adam and the Second Adam infl uence the history of a single man, as well as the whole humanity. An antitype and type may be considered two determinants that infl uence the history of the old and new mankind.

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2016, godz. 23:05 - Natalia Haniewska