Program "Dni otwartych" na kierunku Muzykologia
dla kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2022/2023


Data wydarzenia: 27 maja (piątek)

 

 

Wydarzenie będzie realizowane w dwóch edycjach: przedpołudniowej (10:00-12:00) i popołudniowej (17:00-19:00). Obie edycje będą treściowo sobie tożsame.

 

10:00/17:00 - Spotkanie wprowadzające (sala C-1038, Collegium Jana Pawła II, X p.), na którym przedstawiony zostanie program studiów oraz perspektywy zawodowe nabywane po ukończeniu studiów.
Spotkanie poprowadzi dr hab. Miłosz Aleksandrowicz - koordynator kierunku Muzykologia.

10:30/17:30 - Oprowadzenie po salach wykładowych kierunku przez przedstawicieli Koła Naukowego Studentów Muzykologii.

11:00/18:00 - Prezentacja organów na auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz ze zwiedzaniem "wnętrza" organów. Tę część wydarzenia poprowadzą dr hab. szt. muz. Jadwiga Kowalska, dr hab. szt. muz. Elżbieta Charlińska, mgr Petro Chyryk, mgr Andrzej Madej.

Ponadto przez cały tydzień (23-27 maja) kandydaci na studia będą mogli uczestniczyć jako "wolni słuchacze" we wszystkich wykładach, ćwiczeniach i warsztatach realizowanych zgodnie z planem zajęć. Kandydaci zgłaszają chęć uczestnictwa bezpośrednio przed zajęciami u Wykładowcy.

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2022, godz. 08:20 - Miłosz Aleksandrowicz