Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej

VIII Międzynarodowe Sympozjum z prawa kanonizacyjnego

połączone z wręczeniem
Księgi jubileuszowej Duc in altum
Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi

z racji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej
oraz 25-lecia istnienia Katedry Prawa Kanonizacyjnego
-------------
Lublin, dnia 23 listopada 2009 r.
Collegium Jana Pawła II, s. C-613

 

Program
9. 30 – Rejestracja
10.00 - Otwarcie konferencji
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, dziekan WPPKiA
10.05 - Powitanie uczestników
o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL , Kurator Katedry Prawa Kanonizacyjnego KUL
10.10 - Prezentacja Księgi Duc  in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism
dr Lidia Fiejdasz, Katedra Prawa Kanonizacyjnego
10.20 - Słowo Jubilata
10.30 – Wstępne gromadzenie i zabezpieczanie dowodów do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego osób zmarłych w opinii świętości, 
o. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap, Warszawa
11.00 – Walor eklezjalny sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej,
o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL
11.30 – Problemy związane z cenzurą pism własnych,
o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas, konsultor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
12.00 – Przerwa na kawę
12.20 – Ne pereant probationes,
ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, KUL
12.50 – Błędy w przygotowaniu i prowadzeniu spraw na terenie diecezji i ich reperkusje w fazie rzymskiej,
ks. dr Bogusław Turek, Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych
13.20 – Dyskusja
14.00 – Zakończenie konferencji
14.10 – Obiad
15.00 – 16.00 Konsultacje w sprawach (ewentualnie)

 


Kontakt:
Lidia Fiejdasz,
Katedra Prawa Kanonizacyjnego, p. 748
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 81-445-3748
e-mail: lfiejda@kul.lublin.pl

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2012, godz. 15:29 - Marta Ordon