ukraina_2019_1

(fot. dr hab. szt. muz. Agnieszka Schulz-Brzyska)

 

W dniu 4-6 grudnia 2019 roku delegacja pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących badania w zakresie Muzykologii (Instytut Nauk o Sztuce KUL) odbyła wizytę studyjną w Katedrze Metodyki Nauczania Muzyki i Dyrygentury Instytutu Sztuki Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku na Ukrainie. Pracownicy INoS wygłosili wykłady gościnne dla kadry i studentów jednostki goszczącej:


dr hab. szt. muz. Agnieszka Schulz-Brzyska

Folklor źródłem inspiracji liryki fortepianowej

 

dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska

Elementy folkloru w pieśniach słowiańskich – wybrane zagadnienia

 

dr hab. Tomasz Rokosz

Pieśń i obrzęd. Próba rekonstrukcji modelu ludowego obrzędu

 

dr Andrzej Gładysz

Lwowska szkoła organmistrzowska w II połowie XIX wieku

Ponadto zapoznano się z infrastrukturą naukowo-badawczą Gospodarza, programami nauczania na studiach licencjackich i magisterskich. Owocne były spotkania z Władzami Uczelni - Rektorem Uniwersytetu, Dyrekcją Instytutu i kadrą naukowo-dydaktyczną. W programie wizyty znalazł się również czas na udział w dwóch koncertach muzyki poważnej oraz kolęd i szczedriwek przygotowanych przez studentów i wykładowców. Uzupełnieniem pobytu było zwiedzanie miasta oraz tamtejszych muzeów i zabytków kultury materialnej.

 

ukraina_2019_3
Wizyta była drugim spotkaniem współpracujących ze sobą instytutów. Pierwsze miało miejsce w maju 2019 roku w ramach międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej muzyce tradycyjnej w Instytucie Muzykologii KUL (obecnie: Instytut Nauk o Sztuce). Planowane są kolejne działania i rozszerzenie współpracy, m.in. w postaci wizyt kadry naukowo-dydaktycznej, wizyt studentów, a także realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych i dydaktycznych.

 

ukraina_2019_2

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2020, godz. 20:42 - Miłosz Aleksandrowicz