25 lipca br. zmarł dr hab. Roman Lulek, prof. KUL - pracownik Katedry Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii KUL. Msza św. żałobna zostanie odprawiona w Kościele Akademickim KUL w dniu 29 lipca br. o godz. 13.00.

Autor: Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2011, godz. 10:01 - Mieczysław Śmierciak