100 LAT TEOLOGII NA KUL

 

Redaktorzy:
ks. Sławomir Nowosad, ks. Jacenty Mastej

Opracowanie redakcyjne i komputerowe: Piotr Królikowski

Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 (ss. 271)
ISBN: 978-83-8061-558-8

Recenzenci: 
ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR, ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

SPIS TREŚCI 

 

Obchodzone w tym roku 100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oznacza zarazem 100-lecie studiów teologicznych na naszej Alma Mater. Oferta dydaktyczna i tematyka poszukiwań oraz badań naukowych od początku obejmowały tę dziedzinę nauki, która na trwałe wpisała się w uczelnianą rzeczywistość. Jako „rozumowe ujęcie Objawienia” (Jan Paweł II, Fides et ratio, nr 92), teologia nadaje szczególny kształt i charakter całej nauce, oświetlając blaskiem nadprzyrodzonej wiary wysiłek racjonalnego poznania rzeczywistości. […] Teologia zwraca się zawsze ku prawdzie ostatecznej, przez co w centrum jej wysiłku poznawczego jest „Prawda, Bóg żywy i Jego zamysł zbawienia objawiony w Jezusie Chrystusie” (Donum veritatis, nr 8). W takim duchu teologowie na Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od początku pojmowali swoje zadanie zgłębiania prawdy Bożej i jej przekazywania młodzieży akademickiej, zawsze jednak tak, by temu poznaniu towarzyszyło wzrastanie w wierze i wierności zadaniu ewangelizacyjnemu Kościoła. […]

Zawarte w niniejszej księdze opracowania przygotowane przez przedstawicieli poszczególnych instytutów, ośrodków badawczych i organizacji studenckich pozwalają dostrzec wielkie bogactwo osób, idei, wydarzeń i publikacji, jakie składają się na 100 lat działalności badawczej, dydaktycznej i wychowawczej Wydziału Teologii naszej Alma Mater.

[…] Jak pisał przed laty kard. Joseph Ratzinger, doktor honoris causa KUL z inicjatywy Wydziału Teologii, „teologia nigdy nie stanie się zbędna”, ale zarazem „nie może deprecjonować ostatecznej prostoty wiary, która stawia mnie przed Bogiem – Bogiem, który stał się mi bliski, stając się człowiekiem” (Opera omnia, t. 13, cz. 1, s. 403). Wielkość i autentyczność teologii tak naprawdę wyraża się w tym, na ile rzeczywiście zbliża ona człowieka do Boga, wprowadzając go na drogę zbawienia, a jego życiu nadając kształt świętości.

 

Ze Słowa wstępnego ks. Sławomira Nowosada
Dziekana Wydziału Teologii KUL

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2020, godz. 08:28 - Ewa Zięba