TEOLOGIA


Nazwa ocenianego kierunku studiów: TEOLOGIA

 

Poziom studiów: studia jednolite magisterskie

Forma studiów: studia stacjonarne

Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek: nauki teologiczne