W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów oraz sposób rekrutacji ulegną zmianie. Dotychczasową formę studiów doktoranckich zastąpi Szkoła Doktorska KUL.


Do uzyskania doktoratu z nauk teologicznych konieczne jest zdobycie stopnia akademickiego licencjatu kościelnego. Wydział Teologii KUL od roku akademickiego 2019/2020 uruchamia Teologiczne Studium Licencjackie. Studia licencjackie będą zwieńczone egzaminem i uzyskaniem stopnia akademickiego licencjatu kościelnego w określonej specjalizacji (dyscyplinie teologicznej).

 

Dotychczas Wydział Teologii KUL prowadził rozbudowane studia doktoranckie w 16 specjalizacjach, trwające 4 lata (8 semestrów), prowadzone przez poszczególne instytuty:

 

W ciągu 100 lat istnienia Wydziału Teologii stopień doktora teologii uzyskało ponad 1500 osób, zarówno duchownych, jak i świeckich.

 

Więcej informacji...

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021, godz. 12:28 - Ewa Zięba