Studia jednolite magisterskie (5 lat) na kierunku teologia, pogłębiając wiedzę humanistyczno-społeczną, dają gruntowną znajomość chrześcijaństwa, zwłaszcza wiary katolickiej, od strony historycznej, biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowej, liturgicznej, prawno-kanonicznej i pastoralnej. Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego zdobywania specjalistycznej wiedzy w zakresie teologii katolickiej. Posiada ponadto odpowiednie kompetencje do wykonywania różnych zawodów i zadań społecznych. Dzięki zdobytej, gruntownej wiedzy i profesjonalnych umiejętności absolwenci teologii KUL łatwo odnajdą się w różnych obszarach aktywności społecznej, nie wyłączając oświaty, mediów a nawet polityki i biznesu.  

 

  SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA

W ramach tej specjalizacji studenci biorą udział w zajęciach z pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki. Dzięki bogatej ofercie ćwiczeń i praktyk pedagogicznych, studenci przygotowani są do pracy w szkole. Uzyskanie przygotowania pedagogicz­nego uprawnia do nauczania religii we wszystkich typach szkół a także daje kwalifikacje do pracy w innych ośrodkach oświatowych i wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

Na studiach z teologii oferujemy:

 • gruntowną wiedzę
 • niepowtarzalną atmosferę
 • pogłębianie życia duchowego
 • specjalizację nauczycielską
 • wyjazdy krajowe i zagraniczne
 • stypendia naukowe i socjalne
 • możliwości ciekawej i twórczej pracy

 

Po studiach z teologii możesz m.in.:

 • pracować w organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach katolickich
 • działać w organizacjach społecznych respektujących wartości chrześcijańskie
 • być liderem ruchów i stowarzyszeń katolickich
 • uczyć religii we wszystkich typach szkół
 • pracować w redakcjach wartościowych portali, czasopism, rozgłośni i telewizji

 

 


 

Zapraszamy na studia!

      


 

 

STUDIA DLA KANDYDATÓW DO KAPŁAŃSTWA

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2021, godz. 16:10 - Ewa Zięba