Od Księgi Henocha do 4 Księgi Sybillińskiej: Pomiędzy tradycją a innowacją

 

 • tytuł projektu: Od Księgi Henocha do 4 Księgi Sybillińskiej: Pomiędzy tradycją a innowacją
 • kierownik: ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel
 • okres realizacji: 01.07.2022-30.06.2023
 • dofinansowano z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka

IV międzynarodowa konferencja patrystyczna „Chrześcijanie epoki patrystycznej wobec świata przyrody"

 

 • tytuł projektu: IV międzynarodowa konferencja patrystyczna „Chrześcijanie epoki patrystycznej wobec świata przyrody"
 • kierownik: ks. dr hab. M. Wysocki, prof. KUL
 • okres realizacji: 15.08.2022-14.08.2023
 • dofinansowano z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka

Problem polemiki antyepikurejskiej w pismach Nowego Testamentu

 

 • tytuł projektu: Problem polemiki antyepikurejskiej w pismach Nowego Testamentu
 • kierownik: ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
 • okres realizacji: 01.12.2021-30.11.2023
 • dofinansowano z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka
 • dofinansowanie: 45 163,25 zł, całkowita wartość projektu 50 855,75 zł

Antyjudaizm a Ewangelia Janowa

 

 • tytuł projektu: Antyjudaizm a Ewangelia Janowa
 • kierownik: ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
 • okres realizacji: 01.12.2021-30.11.2023
 • dofinansowano z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka

 • dofinansowanie 48 834,50 zł, całkowita wartość projektu 54 939,50 zł

Jeruzalem, Jerozolima. Znaczenie onomastyki Świętego Miasta w dziele Łukaszowym

 

 • tytuł projektu: Jeruzalem, Jerozolima. Znaczenie onomastyki Świętego Miasta w dziele Łukaszowym
 • kierownik: dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
 • okres realizacji: 01.12.2021-30.11.2023
 • dofinansowano z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka

 • dofinansowanie: 43 694,75 zł, całkowita wartość projektu 49 222,25 zł

Edukacja religijna młodzieży polskiej - stan obecny, szanse i wyzwania

 

Czytaj dalej...

Wydanie nieopublikowanej monografii profesora Józefa T. Milika, Le Testament de Levi en arameen

 

 • tytuł projektu: Wydanie nieopublikowanej monografii profesora Józefa T. Milika, Le Testament de Levi en arameen
 • kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel
 • okres realizacji: 01.07.2020-31.12.2021 r.
 • dofinansowano z programu "Doskonała Nauka" Ministra Edukacji i Nauki