Wydział Teologii rozpoczął swą działalność w styczniu 1919 roku i stanowi do dziś zasadniczą instytucję naukową i wychowawczą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Środowisko naukowe Wydziału tworzyli m.in. Sługa Boży ks. Wincenty Granat, ks. Jacek Woroniecki OP, ks. Mieczysław Żywczyński, bp Marian Rechowicz.

 

W ramach Wydziału studenci kształcą się w systemie stacjonarnym na kierunkach: teologia – studia stacjonarne jednolite magisterskie, muzykologia – studia I i II stopnia, nauki o rodzinie – II stopnia, praca socjalna - studia I stopnia. Wydział proponuje również studia doktoranckie w kilkunastu specjalnościach.

 

Posiada 11 instytutów, 2 ośrodki badań i 40 katedr, w których zajęcia prowadzi ok. 150 pracowników naukowych. W ciągu jednego roku akademickiego dyplom uzyskuje ok. 300 studentów. Stopniem naukowym doktora teologii wieńczy studia ok. 50 osób.

 

Wydział Teologii publikuje co roku ponad 300 pozycji wydawniczych, w tym ok. 50 książek. Wydaje 12 periodyków naukowych i wiele publikacji zbiorowych. Osiągnięcia naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Teologii sprawiają, że są oni zapraszani do udziału w wielu kongresach i sympozjach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

 

Corocznie organizowane są z udziałem wielu międzynarodowej sławy prelegentów polskich i zagranicznych różne imprezy naukowe (sesje, sympozja, kongresy) - organizowane przez poszczególne Instytuty. Organizowane są także imprezy kilkudniowe, jak Tydzień Eklezjologiczny i Tydzień Duchowości.

 

Wydział współpracuje z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi, m.in. Institute of Pastoral Studies in Loyola University Chicago; Katolicki Uniwersytet w Nairobi – Tangaza; Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Ukraina; Universitá Salesiana w Rzymie; Centro delle Ricerche Personaliste w Teramo, Włochy; Wydział Teologii Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, Hiszpania; Instituto Pontificio di Musica Sacra w Rzymie oraz Uniwersytetami m.in. w Chicago (USA), Nairobi (Kenia), Birmingham (Wielka Brytania), Würzburgu, Freiburgu.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024, godz. 16:09 - Ewa Zięba