DYREKTOR
ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL


Godziny przyjęć:

poniedziałek 15.00-16.00

środa 12:00-13:00

Collegium Jana Pawła II, pokój C-830

 

Zastępca Dyrektora 
dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL

 Przedstawiciel dyscypliny nauki teologiczne do Senatu KUL

ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel

 

Przedstawiciel dyscypliny nauki teologiczne do Szkoły Doktorskiej

ks. dr hab. Adam Rybicki

 


Pełnomocnik do spraw etyki badań naukowych na Wydziale Teologii
o. prof. dr. hab. Andrzej Derdziuk

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2023, godz. 15:19 - Ewa Zięba