LUBLIN THEOLOGICAL STUDIES  („Lubelskie Studia Teologiczne”) zawierają najlepsze monografie i prace zbiorowe wykładowców Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL), jak i innych współpracujących z wydziałem teologów. Jak wskazuje sam tytuł serii w ramach wydawnictwa Vandenhoeck & Ruprecht, książki w niej publikowane są teologiczne w swej treści i mogą traktować o zagadnieniach związanych ze wszystkimi specjalizacjami teologicznymi, a zatem teologią biblijną, systematyczną i praktyczną. Wspólnym elementem łączącym wszystkie publikacje serii jest ich związek z KUL.

 

Wydział Teologiczny w Lublinie, założony w 1918 roku, zdołał wypracować własne, oryginalne ujęcie teologii. Po pierwsze, jest ono zakorzenione w personalizmie. Jest to szczególnie widoczne w dziedzinie teologii systematycznej, która wypracowała w istocie własną semiotyczno-personalistyczną metodę badawczą. W środowisku akademickim lubelska szkoła teologiczna bywa określana jako „lubelska szkoła personalistyczna". W perspektywie historycznej, z racji izolacji okresu „żelaznej kurtyny”, teologowie w Lublinie byli zmuszeni do rozwijania własnych, oryginalnych ujęć. W wielu zagadnieniach teologicznych prezentują oni nowatorską recepcję różnych teologii i teologów zachodnich i wschodnich. Nadto teologia w Lublinie uprawiana jest w kontekście Europy Wschodniej i Środkowej stając się dialogiem między Kościołami Zachodnimi (w tym różnymi wyznaniami protestanckimi) a Kościołami Wschodnimi (prawosławnymi i katolickimi).

 

Dotychczas liczne publikacje pracowników Wydziału Teologii KUL były rozproszone w różnych wydawnictwach i były wydawane głównie w języku polskim. Obecnie, wraz z pojawieniem się serii „Lublin Theological Studies” – zawierającej prace wyłącznie w języku angielskim – polityka publikacyjna wydziału staje się bardziej metodyczna. Bez wątpienia nowa seria pozwoli w najbliższych latach na skuteczniejsze udostępnienie wielu ważnych dzieł teologicznych czytelnikom całego świata.

 

 

W serii ukazały się następujące książki:

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023, godz. 17:01 - Ewa Zięba