Tekst alternatywny

 

Choć filozofią zajmowano się w KUL od początku istnienia uczelni 10 listopada 1946 r. rozpoczął formalne funkcjonowanie Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

 

Jego dziekanem został ks. Józef Pastuszka, organizator tej instytucji powstałej z inspiracji ówczesnego bpa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. Koncepcja wydziału nawiązywała niewątpliwie - co uwidoczniło się już w nazwie - do ideałów filozofii chrześcijańskiej stanowiącej racjonalny fundament światopoglądu chrześcijańskiego, umożliwiający sformułowanie całościowej wizji świata, przekraczającej specjalistyczny wymiar poszczególnych nauk.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2017, godz. 10:52 - Andrzej Zykubek