Sekretariat Wydziału Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Godziny przyjęć studentów
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 10.00-14.00 (z wyjątkiem środy)
s. CN-201

Office Hours: Monday-Friday
10:00 am-2.00 pm (except Wednesday)
room CN-201
 
 
 
 

 

 

 

telefon

 

sala

 

SEKRETARZ WYDZIAŁU

 

    mgr Elżbieta Okoń                           81 445 42 53    CN-201

 

    elzbieta.okon [at] kul.pl

 

 

SEKRETARZE DS. OBSŁUGI STUDENTÓW

 

 

mgr Barbara Wawryca

81 445 42 55

 

CN-201

 

 

barbara.wawryca [at] kul.pl - SEKRETARZ KOLEGIUM MISHUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Agata Bełcik

81 445 42 51

 

CN-201

 

 

agata.belcik [at] kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiktoria Bączek
(English Language Students) wiktoria.baczek [at] kul.pl

81 445 42 94

 

CN-201

 

 

 

 

 

 

 

  SEKRETARZE DS. PROCESU KSZTAŁCENIA

 

 

 

 

 

Barbara Mazur

81 445 42 96

 

CN-201

 

 

bmazur [at] kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Aleksandra Ciechomska (nieobecność usprawiedliwiona)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel. - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2024, godz. 10:25 - Elżbieta Okoń