Sekretariat Wydziału Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Godziny przyjęć
od poniedziałku do piątku 7.30-15.30 s. GG 252
 
 

 

 

 

telefon

 

sala

 

 

SEKRETARZE DS. OBSŁUGI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

 

 

mgr Barbara Wawryca

81 445 42 51

 

GG-252

 

 

barbara.wawryca [at] kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Agata Bełcik

81 445 42 51

 

GG-252

 

 

abelcik [at] kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARZE DS. PROCESU KSZTAŁCENIA

 

 

 

 

 

mgr Barbara Mazur

81 445 42 96

 

GG-252

 

 

bmazur [at] kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Aleksandra Pędzisz

81 445 42 95

 

GG-252

 

 

aleksandra.pedzisz [at] kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARZE DS. PROCESU NAUKOWEGO

 

 

 

 

 

mgr Elżbieta Okoń

81 445 42 53

 

GG-251

 

 

elzbieta.okon [at] kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Halina Straka

81 445 42 94

 

GG-251

 

 

halina.straka [at] kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARZ KOLEGIUM MISHuS

 

 

 

 

 

mgr Magdalena Żmudziak

81 445 41 76

 

GG-364

 

 

mish [at] kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARZ WYDZIAŁU FILOZOFII

 

 

 

 

 

mgr Anna Szałek

81 445 42 71

 

GG-251

 

 

sekretarzwf [at] kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In English

 

 

 

 

 

Office Hours: Monday-Friday 7.30-15.30

81 445 42 95

 

GG-252

 
 

 

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2020, godz. 10:35 - Anna Szałek