Wywiad z Profesorem Andrzejem Półtawskim

O filozofii życia, Janie Pawle II, etyce i teorii poznania. Zapraszamy do wysłuchania interesującego wywiadu z Profesorem Andrzejem Półtawskim. Nagranie miało miejsce 28 stycznia 2013 w Krakowie w mieszkaniu Pana Profesora. Wywiad przeprowadził dr hab. Arkadiusz Chrudzimski, prof. USz.

Czytaj dalej...

Wywiad z Profesorem Adamem Nowaczykiem

O filozofii analitycznej i nie tylko. Zapraszamy do wysłuchania interesującego wywiadu, który prof. Adamem Nowaczykiem przeprowadził prof. Ryszard Kleszcz z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Czytaj dalej...

Wywiad z Profesorem Witoldem Marciszewskim

W kolejnym odcinku z cyklu "Wywiady z Nestorami Filozofii Polskiej" z prof. Witoldem Marciszewskim rozmawiają prof. Anna Brożek z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i dr Marcin Koszowy z Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Czytaj dalej...

Wywiad z Profesorem Antonim B. Stępniem

Prof. Jacek Wojtysiak rozmawia z Profesorem Antonim B. Stępniem o początkach jego filozofowania i atmosferze studiów w latach 50., o swoich mistrzach: Stefanie Swieżawskim, ks. Stanisławie Kamińskim, o. Mieczysławie Krąpcu, Romanie Ingardenie, o spotkaniach z Karolem Wojtyłą, o inspiracjach filozoficznych, o Filozoficznej Szkole Lubelskiej i wielkich postaciach Wydziału Filozofii KUL...

Czytaj dalej...

Wywiad z Profesorem Władysławem Stróżewskim

Dr Sebastian Kołodziejczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z Profesorem Władysławem Stróżewskim. Nagranie miało miejsce w bibliotece Collegium Maius UJ.

Czytaj dalej...

Wywiad z Profesorem Juliuszem Domańskim

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka z cyklu „Wywiadów z Nestorami Filozofii Polskiej" poświęconego Profesorowi Juliuszowi Domańskiemu. Wywiad przeprowadził dr Marcin Iwanicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...