LXII Tydzień Filozoficzny


BÓG-ŚWIAT-UMYSŁ

 

Koło Filozoficzne Studentów KUL zaprasza na LXII edycję Tygodnia Filozoficznego pod hasłem Bóg – Świat – Umysł, która odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiczną nie odbyła się ona zgodnie z pierwotnymi planami w kwietniu br., jednak mamy nadzieję, że ta nadzwyczajna jesienna edycja wydarzenia będzie równie owocna.
 
Z powodu pandemii COVID-19 nadchodzący Tydzień Filozoficzny przybierze formę hybrydową. Część wystąpień będzie wygłaszana na żywo, część zaś online. Słuchacze będą mieli możliwość śledzenia wykładów w dwóch formach – znajdując się fizycznie na sali lub korzystając z transmisji wideo. Z względów bezpieczeństwa liczba osób mogących uczestniczyć w wydarzeniu na żywo będzie ograniczona.
 
 
Zapraszamy wszystkich serdecznie w nowym terminie!
 

 

 

Wiecznie aktualne pytania filozofii

 

Tydzień Filozoficzny jest wydarzeniem, które nie tylko pozwala zapoznać się z wynikami badań czołowych przedstawicieli wielu polskich ośrodków akademickich, ale również daje okazję do zaprezentowania osiągnięć środowiska lubelskiego. Taka idea przyświecała mu u jego początków, które sięgają roku 1958. Tym razem asumpt do dyskusji ma dać temat: BÓG – ŚWIAT - UMYSŁ. Temat nie jest filozoficznie neutralny: zaproponowana kolejność stanowi wyraźne nawiązanie do myśli klasycznej, w której świat zewnętrzny jest niezależny od obserwatora, niejako narzucając mu się i wymuszając określoną postawę praktyczną. Przywiązanie do takiego rozumienia filozofii i jej celów charakterystyczne jest dla tradycji filozofii klasycznej rozwijanej przez część środowiska Wydziału Filozofii KUL. Biorąc jednak pod uwagę, iż filozofia nowożytna dowolnie odwracała ową kolejność – Kartezjusz czy Kant i ich liczni następcy wychodzili od myśli, a ściślej: poznania– sam temat daje płaszczyznę do rozważań na temat przedmiotu, celów i metod filozofii w różnej formule. Temat ten wydaje się też w jakiś sposób nawiązywać do starego i twórczego napięcia pomiędzy teologią, filozofią i naukami szczegółowymi, co zaprezentowane podczas naszej konferencji referaty pewnie doskonale pokażą, podając - być może - nową formułę rozwiązań dla dawnych kontrowersji.

 

Mając na uwadze zwiększenie komfortu prelegentów, a także stymulowanie merytorycznej dyskusji naukowej, przewidywana formuła wystąpień jest następująca: każdy dzień obejmuje określony panel tematyczny podzielony na sesję przedpołudniową i popołudniową, każda zaś sesja składa się z dwóch następujących po sobie prelekcji ( ca 40 min.), zwieńczonych 30 minutową dyskusją z możliwością zadawania pytań w kierunku obu prelegentów.

Mamy nadzieję, że tematyka wystąpień spotka się z szerokim zainteresowaniem z Państwa strony, a przyjęta formuła paneli okaże się efektywną formą dyskusji akademickiej.

 

Trzeciego dnia Tygodnia Filozoficznego zostaną zaprezentowane wyniki badań i prac wokół projektu pt. LUBELSKA SZKOŁA FILOZOFICZNA. POMNIKI POLSKIEJ MYŚLI FILOZOFICZNEJ, TEOLOGICZNEJ I SPOŁECZNEJ XX I XXI WIEKU. W ramach TF jest przewidywana sesja studencko-doktorancka, w czasie której młodzi adepci filozofii będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań.

 

Dopełnieniem Tygodnia Filozoficznego ma stanowić występ studenckiego kabaretu filozoficznego „Eutrapelia”.

 

Święto Koła Filozoficznego Studentów KUL

 

Tydzień Filozoficzny – niezmiennie organizowany przez Koło Filozoficzne Studentów KUL, które w tym roku wchodzi w swoją drugą setkę istnienia świadczy swą historią o tym, jak ważna jest rola tej organizacji, zarówno dla uniwersytetu, jak i dla polskiej kultury filozoficznej w ogóle. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja Tygodnia Filozoficznego dowiedzie po raz kolejny, że wciąż takie wydarzenie jest potrzebne: nie tylko integruje ono środowisko filozofów, ale również kształci jej adeptów, a nade wszystko niejednokrotnie stanowi pierwszy kontakt z tą niełatwą nauką dla tych, którzy nie mieli z nią wcześniej do czynienia.

 

Organizatorzy

Marek Kaszyca

Prezes KFS KUL

 

Anna Zych

Sekretarz Tygodnia Filozoficznego na KUL


Zarząd i Członkowie KFS KUL

 

dr hab. Andrzej Stefańczyk

Kurator KFS KUL

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2020, godz. 00:59 - Andrzej Zykubek