Znak wdzięcznej pamięci Uniwersytetu

Spośród osób, którym JM Rektor KUL przyznał wyróżnienie Gratae Memoriae Signum Universitatis [Znak wdzięcznej pamięci uniwersytetu], z Wydziałem Filozofii związani są:

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016, godz. 08:31 - Andrzej Zykubek