Ukazała się Encyklopedia Filozofii Polskiej

 

Encyklopedia Filozofii PolskiejMiło jest nam poinformować, że dobiegły końca prace nad dwutomową Encyklopedią Filozofii Polskiej. Jest to kolejna, po dziesięciotomowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii, inicjatywa zrealizowana przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) z siedzibą w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

Celem Encyklopedii Filozofii Polskiej jest ukazanie szerokiego kręgu osób, które w ciągu wieków pracowały w dziedzinie filozofii i kultury, a także wydobycie tych problemów i rozwiązań, które zostały zaproponowane przez polskich filozofów. Encyklopedia ukazuje także szkoły filozoficzne, które ukształtowały się w Polsce. Materiał zgromadzony w Encyklopedii poświadcza, że w większości dziedzin filozofii, a także w ramach nauk pomocniczych filozofii, polscy myśliciele mają oryginalne osiągnięcia. Dotyczy to zarówno logiki, jak i metodologii, filozofii prawa i polityki, etyki i estetyki, metafizyki i antropologii, filozofii kultury i przyrody, filozofii Boga i religii.

 

W Encyklopedii znalazły miejsce m.in. biogramy takich myślicieli, jak ze średniowiecza: Mateusz z Krakowa, Stanisław ze Skarbimierza, Paweł Włodkowic, Benedykt Hesse, z odrodzenia i reformacji: Andrzej Polak, Sebastian Petrycy, Jan Ostroróg, A. F. Modrzewski, M. Kopernik, P. Skarga, z oświecenia i romantyzmu: J. Śniadecki, H. Kołłątaj, A. Naruszewicz, S. Konarski, M. Mochnacki, J. Hoene-Wroński, A. Cieszkowski, ze współczesności: H. Struve, I. Radziszewski, S. Brzozowski, L. Petrażycki, L. Krzywicki, F. Koneczny, K. Twardowski, T. Czeżowski, K. Ajdukiewcz, S. Leśniewski, J. M. Bocheński, J. Woroniecki, T. Kotarbiński, W. Tatarkiewicz, R. Ingarden, S. Swieżawski, M. Kurdziałek, I. Dąmbska, K. Wojtyła, S. Kamiński, M. A. Krąpiec.

 

Encyklopedia Filozofii PolskiejEncyklopedia ukazuje także szkoły filozoficzne, które ukształtowały się w Polsce, takie jak np. szkoła lwowsko-warszawska, koło krakowskie, szkoła poznańska, lubelska szkoła filozoficzna, a także oryginalne teorie, które zostały opracowane przez polskich myślicieli, jak: teoria prawa narodów, zagadnienia z teorii logiki i matematyki (notacja polska, systemy logik, logika norm), z etyki (etyka niezależna, etyka personalistyczna), z metafizyki i antropologii (metafizyka realistyczna, personalizm metafizyczny, analogia transcedentalna), z historii filozofii (edycje tekstów), z filozofii państwa i prawa (teoria polityki, prawa człowieka i narodów).

 

Encyklopedia Filozofii Polskiej jest adresowana do szerokiego kręgu czytelników, filozofia jest bowiem podstawą humanistycznego myślenia, w sposób zaś szczególny do polskich środowisk naukowych i filozoficznych, a także szkół gimnazjalnych i liceów, jako pomoc do studiowania i pogłębiania polskiej kultury humanistycznej. Jest też promocją rodzimej tradycji filozoficzno-humanistycznej oraz świadectwem jej bogactwa. Redakcja ma nadzieję, że dwutomowa Encyklopedia Filozofii Polskiej okaże się pomocna dla rozwoju i ugruntowania polskiej humanistyki i kultury, i podobnie jak poprzednia Encyklopedia zostanie przyjęta z entuzjazmem spełniając wysokie oczekiwania Czytelników.

 

Tomy Encyklopedii są dostępne w subskrypcji i w wybranych księgarniach.

 

Materiał z Redakcji Encyklopedii Filozofii Polskiej

 

Encyklopedia Filozofii Polskiej, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 1–2,

Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2011, t. 1: ss. 957, t. 2: ss. 947.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TOMASZA Z AKWINU

Oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino

Katedra Metafizyki KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

tel./fax. (81) 445 43 88; www.ptta.pl; e-mail: tomasak@kul.pl

PKO BP I O/Lublin 15 1020 3147 0000 8102 0003 5915

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2011, godz. 20:34 - Andrzej Zykubek