Drodzy Absolwenci,
 

Wydział Filozofii KUL szczyci się wysoką oceną jakości prowadzonych badań, a także bardzo wysokim poziomem kształcenia swoich studentów i doktorantów.


Szczególnym powodem naszej radości i chluby jest przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu wydziałów uniwersyteckich, na których uprawiane są nauki o kulturze, nauki filozoficzne i teologiczne. Równocześnie najstarszy kierunek na Wydziale - filozofia - uzyskał bardzo pochlebną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej i - nawet w elitarnym kręgu kierunków ocenianych przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną – podzielił pierwsze miejsce razem z kierunkiem filozofia realizowanym na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Aby utrzymać wysoką jakość kształcenia na wszystkich prowadzonych przez Wydział Filozofii kierunkach studiów, a także by dać wyraz aktualnym zapotrzebowaniom rynku pracy poprzez odpowiedni kształt i treści programów studiów, zwracamy się do Państwa z prośbą o poświęcenie swojego czasu i wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Opinie naszych Absolwentów i ich doświadczenia z całą pewnością wpłyną na rozwój naukowo-dydaktyczny i kształt naszego Wydziału.


ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
Dziekan Wydziału Filozofii KUL


Uprzejmie informujemy, że nie istnieje konieczność odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w ankiecie, jak również konieczność zalogowania na platformie e-KUL. Po wypełnieniu ankiety prosimy zaakceptować wprowadzone zmiany klawiszem Zapisz. Ankieta zostanie wysłana do nas automatycznie.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2019, godz. 12:05 - Andrzej Zykubek