Studia na Wydziale Filozofii
cykl 2023-2024

 

Programy i efekty uczenia się
na kierunkach studiów I stopnia
w roku akademickim 2023/2024

 

Applied Anthropology

Filozofia

Kognitywistyka

MISHuS

Retoryka stosowana

Sztuczna inteligencja

 

 

 

 

 

 

 

Programy i efekty uczenia się
na kierunkach studiów II stopnia
w roku akademickim 2023/2024

 

Filozofia

Kognitywistyka

MISHuS

Philosophy

Retoryka stosowana

 

 

 

Program Szkoły Doktorskiej

w roku akademickim 2022/2023

 

 

Studia I i II stopnia oraz studia doktoranckie [e-KUL]

 

kierunek stopień plany studiów
Applied Anthropology I plan studiów (EN)
filozofia I plan studiów
II plan studiów

kognitywistyka

I plan studiów
II plan studiów

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Hum.-Społeczne

I plan studiów
II plan studiów
Philosophy II plan studiów (EN)
retoryka stosowana I plan studiów
II plan studiów

sztuczna inteligencja

I plan studiów
     

 

Studia na Wydziale Filozofii
cykl 2022-2023 [kliknij]

 

 

Studia na Wydziale Filozofii
cykl 2021-2022 [kliknij]

 

 

Studia na Wydziale Filozofii
cykl 2020-2021 [kliknij]

 

 

Studia na Wydziale Filozofii
cykl 2019-2020 [kliknij]

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2023, godz. 00:34 - Andrzej Zykubek