Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała wyróżnienie kierunkowi "filozofia". Jest to pokłosie wizytacji Komisji, po którym kierunek otrzymał pozytywną ocenę na lata 2009-2014

 

10 listopada 2001 r. Wydział Filozofii KUL uzyskał na 5 lat akredytację, a 4 marca 2007 r. – również na 5 lat (2007 – 2012) - reakredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku filozofia. Wydział Filozofii spełnia następujące wymagania akredytacyjne:

  • co do kadry dydaktycznej – w stopniu A,
  • co do procesu dydaktycznego – w stopniu B,
  • co do infrastruktury dydaktycznej – w stopniu A,
  • co do wewnętrznej oceny dydaktyki – w stopniu A.

 

Akredytacja jest znakiem jakości kształcenia. Udziela się jej na określony czas jednostce, która zrealizowała co najmniej jeden pięcioletni cykl kształcenia w ramach stacjonarnych studiów magisterskich. Jest przyznawana przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, sformułowany na podstawie opinii zespołu oceniającego powołanego przez Komisję.

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna przyznaje Certyfikat Jakości Kształcenia po skrupulatnej analizie i ocenie jakości i ilości wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, procesu dydaktycznego, infrastruktury dydaktycznej oraz wewnętrznej oceny dydaktyki.

Akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej obejmuje lata 2009 – 2014.


kliknij, aby powiększyć       kliknij, aby powiększyć

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2012, godz. 14:06 - Andrzej Zykubek