Msza św. w intencji śp. Prof. Zdzisława Dywana

 

Homilia - o. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk

 


Zmarł prof. KUL dr hab. Zdzisław Dywan

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18. maja 2020 r.

w wieku 69 lat zmarł nagle

 

Prof. Zdzisław Dywan

 

Urodzony 22 kwietnia 1951 r.

związany z KULem nieprzerwanie od roku 1970
twórca i wieloletni kierownik Katedry Podstaw Informatyki
wybitny logik specjalizujący się w logice formalnej,

logice programowania, historii logiki,

zastosowaniach informatyki w ekonomii,

pionier informatyzacji na KULu


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się na

Cmentarzu Komunalnym w Lublinie
przy Drodze Męczenników Majdanka 71

 o godz. 15.00 we czwartek, 21. maja 2020 r.

 

 

Bliskim Śp. Pana Profesora składamy wyrazy współczucia
i łączymy się w modlitwie za Zmarłego.

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie