Zapraszamy do naszego nowego serwisu:

 

https://konkurslogiczny.kul.pl

 

 

 

Wydział Filozofii i Fundacja Rozwoju KUL zapraszają do wzięcia udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Logicznym. Konkurs Logiczny ma charakter unikatowy w skali kraju.

 

https://konkurslogiczny.kul.pl

 

Jego celem jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, jak i regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

 

Szkoła zgłasza udział w I etapie konkursu przewidywanej liczby uczniów za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://konkurslogiczny.kul.pl do 28 lutego 2020 r.

 

Harmonogram
VIII Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

 

 • 28 lutego 2020 - ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń
 • 6 marca 2020 - rozesłanie arkuszy pytań I etapu
 • 9-12 marca 2020 - I etap Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego (szkolny)
 • 18 marca 2020 - ostateczny termin odesłania do organizatorów
  wypełnionych arkuszy po I etapie (decyduje data stempla pocztowego)
 • 31 marca 2020 - wyniki I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego
 • 23 kwietnia 2020 - etap finałowy Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego
  (wydarzenie towarzyszące LXII Tygodnia Filozoficznego)

 

Do pobrania

 • baner zapowiadający {png} {pdf}
 • plakat zapowiadający {png} {pdf}

 

 

Patron medialny

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2020, godz. 09:18 - Andrzej Zykubek