Z wielką przyjemnością, z okazji LXXIV rocznicy powstania Wydziału Filozofii na KUL, LXII Tygodnia Filozoficznego i XVII Światowego Dnia Filozofii, udostępniamy P.T. Czytelnikom 37 ważnych tekstów współczesnych filozofów religii, które albo nie były przełożone na język polski, albo opublikowano je w formie rozproszonej w osobnych tomach polskich czasopism filozoficznych.

 

Źródłem artykułów jest wydana nakładem Wydawnictwa KUL antologia z zakresu analitycznej filozofii religii pt. Teizm, ateizm i religia. Najnowsze spory w anglosaskiej filozofii analitycznej (red. P. Gutowski i M. Iwanicki, Lublin 2019, ss. 876).

 

Teksty te zostały podzielone na pięć części:

  1. Zło i milczenie Boga
  2. Wielość religii i światopoglądów
  3. Natura Boga
  4. Bóg a granice nauki
  5. Bóg a sens życia.

Charakterystycznym rysem najnowszej filozofii religii jest to, że uprawia się ją w kontekście religijnego pluralizmu i ateizmu. Ślady obecności tego kontekstu widoczne są nawet w tych tekstach zwolenników teizmu, które podejmują szczegółowe kwestie typowe dla dawnej filozofii religii, a więc związane z naturą Boga czy relacją Boga do świata. Cechą wyróżniającą analityczną filozofię religii jest dbałość jej reprezentantów o jasność własnych wypowiedzi, o rzetelne parafrazowanie poglądów oponentów lub historycznych postaci, do których nawiązują, o to, aby swoje twierdzenia i niekiedy subtelne różnice znaczeniowe, jakie starają się wydobyć z różnych pojęć, obrazować konkretnymi przykładami, aby nie uogólniać pochopnie z kilku przypadków, ale dostrzegać ich zróżnicowanie, aby kontrolować własny wywód poprzez formułowanie jak najmocniejszych kontrargumentów wobec bronionych przekonań.

 

Teizm, ateizm i religia. Najnowsze spory w anglosaskiej filozofii analitycznej

red. Piotr Gutowski, Marcin Iwanicki
ISBN: 978-83-8061-718-6
Stron: 876
Wydawca: Wydawnictwo KUL, Lublin
Rok wydania: 2019

 

Spis treści

Część I | ZŁO I MILCZENIE BOGA
Część II | WIELOŚĆ RELIGII I ŚWIATOPOGLĄDÓW
Część III | NATURA BOGA
Część IV | BÓG A GRANICE NAUKI
Część V | BÓG A SENS ŻYCIA

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2020, godz. 19:22 - Andrzej Zykubek