Student po ukończeniu I roku może studiować poza swoim kierunkiem podstawowym na innych kierunkach, także w innych szkołach wyższych, o ile:

  1. wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na podstawowym kierunku i uzyska zgodę właściwych dziekanów lub
  2. zostanie przyjęty na drugi kierunek w trybie rekrutacji i złoży do dnia rozpoczęcia roku akademickiego oświadczenie określające, który z kierunków jest kierunkiem podstawowym.
  • Student przyjęty na dodatkowy kierunek studiów zamiast oryginału świadectwa maturalnego składa jego odpis wraz z oświadczeniem [Oświadczenie]

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2016, godz. 09:53 - Andrzej Zykubek