Dlaczego warto studiować retorykę stosowaną na KUL?

 

 

Unikatowe w skali Polski studia o charakterze interdyscyplinarnym, wpisują się w społeczne zapotrzebowanie na nowoczesnych specjalistów w zakresie szeroko pojętej perswazji komunikacyjnej (negocjator, animator kultury, szkoleniowiec i trener komunikacji interpersonalnej obszaru społeczno-biznesowego, specjalista do spraw kształtowania wizerunku osobowego i instytucji, reklama, public relations).

 

Studia umożliwiają opanowanie użytecznych w wielu zawodach technik argumentacji, sztuki dyskusji i negocjacji, współczesnej sofistyki i erystyki, kompozycji wypowiedzi ustnych i pisemnych, analizy współczesnych przekazów audiowizualnych, zasad etykiety i dyplomacji.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 15:06 - Andrzej Zykubek