W związku z wejściem w życie ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
od roku akademickiego 2019/2020
model kształcenia doktorantów
oraz sposób rekrutacji uległy zmianie.

 

 

  • Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego określone są w załączniku do Uchwały Senatu KUL z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej KUL na rok akademicki 2019/2020. Zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały wraz z załącznikiem, które dostępne są TUTAJ. Załącznik do uchwały w formacie PDF można pobrać TUTAJ.
  • SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW – NABÓR 2019/2020
  • WYTYCZNE DLA KANDYDATÓW – prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi opisu projektu badawczego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2019, godz. 17:03 - Anna Szałek