Ks. Sławomir Nowosad
(2016-2020)


 

 

Ur. 16.12.1960 w Zamościu, kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Zamościu (1997); kapelan honorowy Jego Świątobliwości (2009).

 

 

 

Wykształcenie

1967-1979: wykształcenie podstawowe i średnie w Zamościu.

1979-1984: studia filozoficzno-teologiczne na KUL i w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie.

1984: tytuł zawodowy magistra teologii.

1984: święcenia prezbiteratu; 1984-1988: praca w duszpasterstwie parafialnym.

1988-1992: studia doktoranckie z teologii moralnej na KUL.

1992: doktorat z teologii moralnej na KUL.

2001: habilitacja w zakresie nauk teologicznych (teologia moralna) na KUL.

 

Akademickie doświadczenie dydaktyczne i zajmowane stanowiska

KUL

1991-2002 – asystent i adiunkt.

2002-: profesor nadzwyczajny.

2002-: kierownik Katedry Teologii Moralnej Ekumenicznej.

2002-2005: prodziekan Wydziału Teologii.

2008-2012: prorektor.

2016-2020: dziekan Wydziału Teologii.

 

Inne uczelnie

1990-1997: prefekt i wicerektor WSD diecezji lubelskiej i diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

1993-2000: wykładowca i dziekan ds. studiów w Kolegium Teologicznym w Lublinie i w Zamościu.

1996: visiting professor w Studium Theologicum Ierosolymitanum w Jerozolimie, Izrael.

1998-2001: wykładowca w Instytucie Teologicznym w Spisskiej Kapitule, Słowacja.

2001-2007: wykładowca w Instytucie Teologicznym we Lwowie, Ukraina.

2003-2008: wykładowca z Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu.

 

Członkostwo w gremiach naukowych

Krajowe

1993-: Stowarzyszenie Teologów Moralistów; od 2013 wiceprzewodniczący.

1998-: Towarzystwo Naukowe KUL.

2000-: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

2008-2012: Uniwersytecka Komisja Nauki.

2015-: Komitet Nauk Teologicznych PAN
2017-: Komitet Naukowy Biblii Aramejskiej, KUL.

 

Zagraniczne

2000-: International Institute for Hermeneutics, Toronto, Kanada.
2005-: Catholic Universities Partnership, University of Notre Dame, Nanovic Institute, USA.

2010-: AVEPRO, Watykan (Agency of the Holy See for the Evaluation and Promotion of Quality in Ecclesiastical Universities and Faculties).

 

Opublikowane książki

 • Teologia moralna ogólna, Lublin 1994.
 • [współredaktor] Ut non evacuetur crux Christi. Świadectwo Kościoła kato­lic­kiego w systemie totalitarnym w Europie Środkowo-Wschod­niej, Lublin: TN KUL 1994.
 • [współautor] World Religions and the 1994 United Na­tions In­ternational Conference on Population and Deve­lopment, Chicago: The Park Ridge Center 1994.
 • Nazwać dobro po imieniu. Sumienie w anglikańskiej teolo­gii moralnej, Lublin: RW KUL 1996.
 • Odnowa anglikańskiej teologii moralnej w XX wieku, Lublin: RW KUL 2001.
 • Jesteśmy z Wieczernika, Tarnów: Wyd. Biblos 2008.
 • [red.] Barwy nauki. Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, Lublin: KUL-TN KUL 2010.
 • [red.] W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei, Lublin: TN KUL 2012.
 • Moralne konsekwencje wiary. Szkice ekumeniczne i protestanckie, Lublin: TN KUL 2016.
 • Moralne konsekwencje wiary. Szkice anglikańskie, Lublin: TN KUL 2016.
 • [red.] Vigo Auguste Demant, Not One World but Two: A Miscellany of Preachments, Lublin: TN KUL 2017.
 • [red.] 100 lat teologii na KUL, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018.

 • Ponadto ok. 200 artykułów.

 

Wykłady i konferencje zagraniczne (wybór)

 • Genval, Belgia, 4-7.05.1994, konferencja przedstawicieli największych religii świata na temat etycznych aspektów przemian demograficznych w kontekście konferencji kairskiej ONZ, referat: Moral Problems of Demography: A Catholic Perspective.
 • Keston Institute, Oksford, Wlk. Brytania, 17.02.2000, referat pt. The Survival of the Church in Poland under Communism.
 • Lizbona, Portugalia, 5.08.2004, COCTI – Conference of Catholic Theological Institutions, referat pt. The Impact of the Diversity of Professors and Students in the Context of a Growing Cultural Pluralism.
 • Montpellier, Francja, 13-14.11.2004, JAFARE: The Janus Faces of Religion. A European Perspective on Religion-State Relationship, referat pt. A Catholic Perspective on Church-State Relations.
 • Notre Dame, University of Notre Dame, USA, 1-4.04.2005, sesja Catholic Universities Project, referat pt. The Mission of the Catholic University in the Contemporary Context: Theology and Diversity.
 • Uppsala, Szwecja, 28.03-1.04.2006, konferencja ogólnoeuropejska Teaching Religion in a Multicultural European Society, referat pt.: A Catholic Perspective on Teaching Religion in a Multicultural Society.
 • Newark, NJ, USA, 27.04.2006, konferencja Polish American Priests’ Association, referat pt. The Legacy of John Paul II and the Catholic University of Lublin.
 • Padwa, Włochy, 7-11.07.2006, I Światowa Konferencja Katolickich Teologów Moralistów, wykład pt. Anthropology as the Basis for Ecology.
 • Lizbona, Portugalia, 14-16.05.2009, konferencja European Federation of Catholic Universities, referat pt. University Students and the Mission of the University – A Polish Perspective.
 • Canmore, Kanada, 20-28.07.2010, Szkoła Letnia <Poland in the Rockies>, wykłady: (1) A Transformation of Christianity in Poland in the late 20th c., (2) Catholic University of Lublin in the Communist Poland, (3) The Catholic-Jewish Relations in Poland: Past and Present.
 • Sydney, Canisius College, Australia, 21-24.11.2010, referaty: (1) The Church in Modern Society, (2) Anglicanism and Its Contemporary Transformations, (3) The Church and Civil Society in Poland.
 • Chongqing, Yangtze Normal University, China, 5-15.09.2011, wykłady: (1) The Mission and Role of the University in the Modern Society, (2) The Catholic University of Lublin in the Context of the International Academic Cooperation.
 • Maynooth, Ireland, 6-9.06.2012, Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, sympozjum teologiczne <The Eucharistic Ecclesiology of Communion>, wykład: Blessed John Paul II and the Ecclesiology of Communion.
 • Notre Dame, University of Notre Dame (Nanovic Institute), USA, 14.11.2012, wykład: Man as the Primary Way for the University.
 • Milwaukee, University of Wisconsin, USA, 19.11.2012, wykład: The Martyrdom of the Polish Church and Polish Intelligentsia during WWII.
 • Chicago, USA, 18.10.2014, wykład: Kościół jako sakrament jedności.
 • Catholic Universities Partnership coroczne sympozja (2005-2015: USA, Hungary, France, Slovakia, Poland, Ukraine, Italy).
 • Nairobi, Kenia, Tangaza University College, 24.01.2017, wykład: Martyrdom and Christian Ethics.
 • Zagrzeb, Chorwacja, Catholic University of Croatia, 12-13.05.2017, konferencja pt. Hope in the Future: The Experiences of Youth Under Communism, the Transition to Democracy and the Present, wykład: Communism Is Gone but the Debate About Man Continues.
 • Lwów, Ukraina, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego, 21.10.2017, wykład: Trwa spór o człowieka – od antropologicznego błędu do antropologicznej rewolucji.
 • Pompano Beach, Floryda, USA, 5-9.02.2018, cykl wykładów na temat zagadnień antropologicznych i bioetycznych.
 • Lwów, Ukrainian Catholic University, 17-19.05.2018, konferencja pt. The Role of the Catholic University in Time of the Tensions of Populism and Nationalism, wykład: Resisting Temptations.
 • Catholic Universities Partnership – coroczne konferencje 2005-2018: USA, Polska, Słowacja, Francja, Ukraina, Węgry, Włochy, Chorwacja.

 

Działalność naukowo-badawcza (zagraniczna)

1991-: coroczne kwerendy w bibliotece uniwersyteckiej Bodleian Library, Christ Church i Pusey House w Oksfordzie, Wlk. Brytania.

1996: dwumiesięczne stypendium badawcze w Christ Church w Oksfordzie, Wlk. Brytania.

2000: semestralne stypendium badawcze w St. Benet’s Hall i Keston Institute w Oksfordzie, Wlk. Brytania.

2006 i 2008: visiting scholar na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii.

2012: visiting scholar na University of Notre Dame, USA.

2015: visiting scholar na Catholic University of America, Waszyngton, DC, USA.
2016: visiting scholar na University of Notre Dame, Nanovic Institute, USA.

2017: uczestnictwo w programie Executive Program for Catholic Leadership, University of Notre Dame, Mendoza College of Business, USA.
2018: sesja naukowa w 100-lecie KUL, Papieska Akademia Nauk, Watykan.

 

Główne obszary zainteresowań i badań naukowych: ekumeniczny kontekst moralności chrześcijańskiej, anglikańska teologia moralna i duchowość, etyka protestancka, moralne aspekty demografii, ekologia, uniwersytet (katolicki) wobec współczesnych przemian kulturowych.

 

Promotor 12 doktoratów (KUL), 94 magisteria (KUL).

 

 

Początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2020, godz. 08:52 - Ewa Zięba