Dnia 1 lutego 2016 roku rozpoczęła się realizacja projektu OTWARTA INTEGRACJA - projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Docelowo realizowany będzie do 31 stycznia 2018 r.
OTWARTA INTEGRACJA łączy w sobie działania na rzecz wsparcia migrantów oraz wprowadzenia ich w społeczeństwo polskie, kursy języka polskiego, tygodnie orientacyjne i szkoły letnie. Udział w projekcie jest otwarty dla wszystkich studentów Lublina pochodzących spoza Unii Europejskiej.
Przewidziane działania w ramach projektu obejmują: Szkolenia w bloku integracyjno kulturowym; Szkolenia językowe; Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich potrzebnych na rynku pracy; Organizację dwóch edycji Orientation week dla studentów cudzoziemców; Opracowywanie i wysyłanie Newslettera skierowanego do studentów (OPEN INTEGRATION NEWSLETTER); Organizację dwóch edycji Szkoły Letniej „Summer School - Protection of Migrants’ Rights”; Działania asystenta integracyjno-legalizacyjnego; Stałe wsparcie integracyjne dla studentów cudzoziemców dzięki działaniom studentów z Polski (guardian angels) na bazie wspólnego pomieszczenia na Uniwersytecie zwanego „common room”.
Beneficjentami końcowymi projektu są studenci cudzoziemcy studiujący w Lublinie. Zgodnie z założeniami projektu z pomocy skorzysta łącznie 600 cudzoziemców.
Projekt realizowany będzie przez KUL, a zaangażowane w jego merytoryczną realizację będą 4 jednostki - Uniwersytet Otwarty KUL, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL; Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną oraz Dział Kształcenia.

 

 

Działania realizowane w ramach projektu "OTWARTA INTEGRACJA"


SZKOLENIA INTEGRACYJNO-KULTUROWE
Odbędą się dwie edycje szkoleń, każda z nich obejmuje przeprowadzenie dwóch szkoleń w semestrach zimowych. W ramach tego działania studenci zostaną również zabrani na wycieczki do Muzeum Wsi Lubelskiej, Kazimierza Dolnego i na Roztocze. Działanie jest realizowane przez Uniwersytet Otwarty KUL.

 

SZKOLENIA JĘZYKOWE

Zajęcia dla cudzoziemców z języka polskiego jako obcego prowadzone będą przez lektorów z wykorzystaniem nowoczesnych technik nauczania. Zajęcia zostaną zorganizowane w dwóch edycjach. Działanie jest realizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej KUL.

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU KOMPETENCJI MIĘKKICH POTRZEBNYCH NA RYNKU PRACY

Zajęcia zostaną zorganizowane dla dwóch grup w dwóch edycjach. Tematyka zajęć będzie dotyczyła technik pamięciowych, umiejętnego zarządzania czasem, kreatywności, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego), autoprezentacji, zasad savoir-vivre’u, identyfikacji potencjału zawodowego, sposobów wyznaczania ścieżek zawodowych. Działanie jest realizowane przez Uniwersytet Otwarty KUL.

 

ORIENTATION WEEK DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW

Orientation week zakłada przeprowadzenie 5 - dniowego cyklu spotkań z grupą minimum 20 cudzoziemców rozpoczynających studia na Uniwersytecie. Spotkania mają wprowadzić studentów cudzoziemców w realia studiowania i życia w Polsce. Orientation week zostanie przeprowadzony w dwóch edycjach. Pierwsza edycja odbędzie się w październiku 2016 r. Działanie jest realizowane przez Uniwersytet Otwarty KUL i Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną KUL.


OPEN INTEGRATION NEWSLETTER

W trakcie realizacji projektu opracowywany będzie Newsletter skierowany do studentów - cudzoziemców studiujących w Lublinie. Newsletter będzie przedstawiał informacje dotyczące ochrony praw i obowiązków migrantów oraz pomagał w codziennym funkcjonowaniu na Uniwersytecie i zapraszał do aktywnego włączenia się w życie akademickie. Newsletter będzie ukazywał się średnio raz na kwartał (z wyłączeniem wakacji) w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Newsletter będzie również instrumentem wymiany informacji pomiędzy studentami obcokrajowcami na Uniwersytecie, którzy zostaną zaproszeni do jego redagowania. Działanie jest realizowane przez Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną KUL.

 

SZKOŁA LETNIA „SUMMER SCHOOL „PROTECTION OF MIGRANTS’ RIGHTS”

Tygodniowa szkoła letnia zostanie zorganizowana w lipcu 2016 i 2017 r. i skierowana do studentów cudzoziemców, ale także liderów środowisk migranckich, których Uniwersytet zaprosi do udziału w szkole (20 osób). Program szkoły letniej obejmie codzienne zajęcia (8h) oraz wizyty networkingowe. Idea Programu Summer School skupiać się będzie na dniach tematycznych, zaś realizacja programu pozwoli zbudować system skutecznego wsparcia dla migrantów w zakresie edukacji prawnej i obywatelskiej. Zostaną oni wyposażeni w wiedzę i umiejętności skutecznej ochrony swoich praw.
Formuła szkoły letniej będzie miała charakter unikalny – w oparciu o wiedzę teoretyczną uczestnicy poznają metody praktycznej ochrony swoich praw oraz dochodzenia swoich roszczeń. Działanie jest realizowane przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną KUL oraz Uniwersytet Otwarty KUL.

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2020, godz. 22:27 - Anna Kosińska