cip_224Centrum Informatyki Prawniczej to jednostka działająca na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji od początku 2001 r. Została utworzona w celu przygotowania studentów do korzystania z technik komputerowych w czasie studiów i w przyszłej pracy.

Obecnie prowadzone zajęcia na kierunku prawo oraz prawo kanoniczne trwają jeden semestr i obejmują opanowanie umiejętności efektywnego korzystania z internetowych serwisów prawniczych, wyszukiwania i selekcji informacji oraz zagadnienia prawne związane z internetem. Na kierunku administracja od początku studiów przez cztery semestry prowadzone są zajęcia z przedmiotu informatyka w administracji. Ich celem jest przygotowanie studentów do posługiwania się komputerem jako podstawowym narzędziem pracy.

CIP.jpg

 

Działalność Centrum nie ogranicza się wyłącznie do nauki pracy z komputerem. To także badanie zagadnień prawnych związanych z podpisem elektronicznym, ochroną danych w systemach administracji oraz systemami informacyjnymi w urzędach administracji publicznej. W czasie zajęć dyskutuje się również o problematyce przestępczości komputerowej i handlu elektronicznego. Centrum dysponuje pracownią komputerową (18 stanowisk)

 

 

 

 

Pracownia: C-512

Collegium Joannis Pauli II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin


 

Z dniem 1 października 2019 r. Centrum Informatyki Prawniczej zostało przekształcone w Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych.

 

 

 

Autor: PF
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2019, godz. 21:03 - Paweł Fajgielski