Dyrektor Centrum Badań ADR

 

 

Ks. prof. KUL dr hab. Włodzimierz Broński - Kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. 

 

Prowadzi badania naukowe w zakresie prawa polubownego rozwiązywania sporów i retoryki prawniczej.

 

Powołany w dniu 25 wrzesnia 2013 roku przez Ministra Gospodarki jako członek Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej.

Powołany w dniu 22 listopada 2013 roku przez Marszałek Sejmu RP na wniosek Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego na członka Kolegium Najwyżej Izby Kontroli.

Autor: Piotr Sławicki
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2013, godz. 20:18 - Piotr Sławicki