• Kierownik projektu: p. prof. dr hab. Helena Słotwińska
  • Tytuł projektu: Edukacja religijna młodzieży polskiej - stan obecny, szanse i wyzwania
  • Dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Nauka dla Społeczeństwa"
  • Okres realizacji: 21-06-2022 - 20-06-2024
  • Kwota dofinansowania: 780 538,00 zł

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2022, godz. 14:03 - Ewa Zięba