STUDIA I STOPNIA

Dla cyklu kształcenia 2023-2026


Ogólna charakterystyka programu

Efekty uczenia się

Program studiów


ROK I - semestr I (2023/2024)

 

1. Etyka
2. Przedsiębiorczość w branży muzycznej
3. Historia muzyki z literaturą muzyczną - antyk i średniowiecze
4. Propedeutyka muzykologii i badań muzykologicznych
5. Prawodawstwo muzyki liturgicznej
6. Polski folklor muzyczny
7. Historia notacji muzycznej
8. Instrumentoznawstwo i akustyka muzyczna
9. Wprowadzenie do teorii muzyki
10. Harmonia
11. Kształcenie słuchu i solfeż
12. Chór
13. Fortepian
14. Język łaciński (grupa profilowana: muzykologia)
15. Język obcy nowożytny
16. Wychowanie fizyczne

 

Rok I - semestr II (2023/2024)

 

1. Logika
2. Tutoring
3. Historia muzyki z literaturą muzyczną - ars nova i renesans
4. Wprowadzenie do analizy muzycznej
5. Teoria chorału gregoriańskiego
6. Polski folklor muzyczny
7. Etnomuzykologia
8. Wprowadzenie do teorii muzyki
9. Harmonia
10. Kształcenie słuchu i solfeż
11. Chór
12. Fortepian
13. Język łaciński (grupa profilowana: muzykologia)
14. Język obcy nowożytny
15. Wychowanie fizyczne

 

Rok II - semestr III (2024/2025)

 

1. Historia muzyki z literaturą muzyczną - barok
2. Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka staropolska
3. Analiza muzyczna
4. Semiologia gregoriańska
5. Historia instrumentów muzycznych
6. Kontrapunkt
7. Harmonia
8. Język obcy nowożytny

 

[Wykłady fakultatywne, do wyboru - jeden pakiet (2 wykłady) obowiązkowy]

 

Pakiet 1: Krytyka i publicystyka muzyczna

9. Tradycje ludowe w kulturze muzycznej
10. Historia kontrapunktu i harmonii

 

Pakiet 2: Muzyka kościelna

9. Historia organów europejskich
10. Ludowe śpiewy religijne

 

[Specjalności, do wyboru - jedna ze specjalności obowiązkowa w semestrze III, IV, V i VI]

 

Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna
11. Krytyka muzyczna
12. Techniki cyfrowej obróbki dźwięku

 

Specjalność: Muzyka kościelna

11. Organy
12. Emisja głosu


Rok II - semestr IV (2024/2025)

 

1. Historia muzyki z literaturą muzyczną - klasycyzm
2. Analiza muzyczna
3. Wybrane zagadnienia z estetyki muzycznej
4. Paleografia: muzyka menzuralna i tabulatury
5. Kontrapunkt
6. Harmonia
7. Język obcy nowożytny

 

[Wykłady fakultatywne, do wyboru - jeden pakiet (3 wykłady) obowiązkowy]

 

Pakiet 1: Krytyka i publicystyka muzyczna

[kontynuacja wyboru z semestru III]:

8. Tradycje ludowe w kulturze muzycznej
9. Historia i krytyka nagrań fonograficznych
10. Historia kontrapunktu i harmonii

 

Pakiet 2: Muzyka kościelna

[kontynuacja wyboru z semestru III]:
8. Historia organów europejskich
9. Śpiewy gregoriańskie i postgregoriańskie
10. Ludowe śpiewy religijne

 

[Specjalności, do wyboru - jedna ze specjalności obowiązkowa]

 

Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna

[kontynuacja wyboru z semestru III]:
11. Krytyka muzyczna
12. Aktualia muzyczne

 

Specjalność: Muzyka kościelna

[kontynuacja wyboru z semestru III]:

11. Organy
12. Prowadzenie zespołu chorałowego

 

Rok III - semestr V (2025/2026)

 

1. Historia filozofii
2. Małżeństwo i rodzina w antropologii chrześcijańskiej
3. Historia muzyki z literaturą muzyczną - romantyzm
4. Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka polska XIX wieku
5. Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka polska XX-XXI wieku
6. Paleografia łacińska
7. Dyrygentura chóralna
8. Seminarium licencjackie
- Instrumentologia
- Polifonia religijna
- Etnomuzykologia i hymnologia

 

[Wykłady fakultatywne, do wyboru - jeden pakiet (1 wykład) obowiązkowy]

 

Pakiet 1: Krytyka i publicystyka muzyczna

9. Organizacja i funkcjonowanie muzycznych instytucji kultury

 

Pakiet 2: Muzyka kościelna
9. Muzyka kościelna na ziemiach polskich

 

[Specjalności, do wyboru - jedna ze specjalności obowiązkowa]

 

Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna

[kontynuacja wyboru z semestru III]:
10. Krytyka muzyczna
11. Prelekcja muzyczna
12. Praktyki zawodowe: media branżowe i instytucje kultury (praktyki ciągłe)

 

Specjalność: Muzyka kościelna

[kontynuacja wyboru z semestru III]:

10. Organy
11. Praktyka muzyczno-liturgiczna
12. Praktyki zawodowe: praca muzyka kościelnego (praktyki ciągłe)

 

Rok III - semestr VI (2025/2026)

1. Historia muzyki z literaturą muzyczną - XX i XXI wiek
2. Seminarium licencjackie [kontynuacja wyboru z semestru V]:
- Instrumentologia
- Polifonia religijna
- Etnomuzykologia i hymnologia

 

[Wykłady fakultatywne, do wyboru - jeden pakiet (2 wykłady) obowiązkowy]

 

Pakiet 1: Krytyka i publicystyka muzyczna

[kontynuacja wyboru z semestru V]:

3. Organizacja i funkcjonowanie muzycznych instytucji kultury
4. Źródłoznawstwo i edytorstwo muzyczne

 

Pakiet 2: Muzyka kościelna

[kontynuacja wyboru z semestru V]:
3. Muzyka kościelna na ziemiach polskich
4. Organoznawstwo

 

[Specjalności, do wyboru - jedna ze specjalności obowiązkowa]


Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna 

[kontynuacja wyboru z semestru III]:

5. Krytyka muzyczna

 

Specjalność: Muzyka kościelna

[kontynuacja wyboru z semestru III]:

5. Organy

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2023, godz. 09:01 - Miłosz Aleksandrowicz