Dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

 

https://orcid.org/0000-0002-8360-4250


Wykaz publikacji

Recenzje wydawnicze

Konferencje międzynarodowe i krajowe

Wykaz recenzji w przewodach o nadanie stopnia naukowego

Dorobek dydaktyczny

Promowanie prac magisterskich i doktorskich

Działalność organizacyjna


 

Przebieg kariery zawodowej

 

1985-1990

 

 

 

 

 

 

studia prawnicze ukończone z wyróżnieniem na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praca magisterska pt.: Kredytowanie działalności przedsiębiorstw na przykładzie Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie i Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Wójtowicz

 

1990-1993

 

 

 

 

 

 

studia z zakresu prawa kanonicznego na tymże Wydziale ukończone magisterium i licencjatem na podstawie pracy pt.: Udział wiernych świeckich w uświęcającym zadaniu Kościoła w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christifideles laici, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Bronisława W. Zuberta OFM

 

od 1 października 1993 r.

 

zatrudniona w KUL

 

 

 

1997-2005

 

 

przedstawiciel młodszych pracowników naukowych do Rady Wydziału

 

1998

 

 

 

doktorat z prawa kanonicznego na podstawie rozprawy: „Prawo wiernego do Eucharystii według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku”, promotor: prof. dr hab. Bronisław W. Zubert OFM

 

1998-2008

 

 

wykładowca w Wyższej Szkole Służby Społecznej Ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach 

 

2005-2008

 

pierwsza kurator Koła Naukowego Kanonistów

 

2011

 

 

habilitacja na podstawie dorobku naukowego i rozprawy: „Ochrona rodziny w prawie Kościoła łacińskiego”

 

11 kwietnia 2013 r.

 

 

Congregatio de Institutione Catholica (De Studiorum Institutis) otrzymanie Nihil Obstat na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

od 1 października 2014 r.

 

stanowisko profesora uczelnianego

 

 

 

od 1 października 2011 r. do 30 września 2017 r.

 

kierownik Katedry Nauk o Polityce w Instytucie Europeistyki

 

 

 

 

 

od 1 października 2017 r. 

zatrudniona w Instytucie Prawa Kanonicznego przy Katedrze Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych

 

Kierunki badań naukowych

 

Kierunki badań naukowych dotyczą spraw związanych z realizacją zadań polityki społecznej, kwestii ubóstwa w prawie i nauczaniu Kościoła Katolickiego; polityki regionalnej UE; prawnej ochrony rodziny; praw podmiotowych wiernych w Kościele; skutków kanonicznych dotyczących katolików pozostających w związkach niesakramentalnych.

 

Wizyty naukowe i staże

 

Wizyty naukowe i czynny udział w konferencjach międzynarodowych w Rzymie, na Ukrainie, na Słowacji, w Czechach. W latach 2012-2016 współpraca z Akademią Prawa Kanonicznego w Brnie (Czechy). W lipcu 2018 r. odbyty staż naukowy w Akademii Teologii Prawosławnej (Łuck, Ukraina).

Uczestnik IX Europäische Sommerakademie w Bonn (Gustav-Stresemann Institute.V.) oraz stypendiów w Austrii i Niemczech.

 

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych oraz komitetach naukowych czasopism

 1. Towarzystwo Naukowe KUL – od 2000 ( członek korespondent);
 2. Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Rzym) – od 2001 r.;
 3. Fundacja PRO BONO FUTURO – od 2006 r. przewodnicząca Rady Fundatorów;
 4. Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich (Polska) – od 2014 r. (30 września 2014);
  - Od dnia 2 marca 2015 r. Prezes Zarządu Oddziału Lubelskiego PTSE;
  - Od dnia 4 lutego 2016 r. Członek Zarządu Głównego PTSE;
  - Delegat na Zjazdy Krajowe PTSE (kadencja (2015-2019);
  - Koordynator Sekcji Prawa i Instytucji Europejskich PTSE (2018- );
 5. Towarzystwo Inicjatyw Naukowych (Lublin) – od 2013 (17 września 2013 r. członek założyciel), od 2016 r. Skarbnik Towarzystwa;
 6. Członek komitetu naukowego czasopisma (богословсько-історичного наукового фахового щорічного журналу) «Волинський благовісник».

Pełnione funkcje

 1. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, 2016 -
 2. Prezes Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, 2015 -
 3. Delegat Oddziału Lubelskiego na Zjazdy Krajowe PTSE na kadencję 2015-2019.
 4. Skarbnik Stowarzyszenia Inicjatyw Naukowych, 2016 -
 5. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych (edycja VII, rok akademicki 2015/2016; edycja VIII, rok akademicki 2016/2017).
 6. Członek wielu komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji międzynarodowych oraz krajowych/ogólnopolskich, w tym: członek Komitetu Naukowego II Kongresu Europeistyki „Państwo w Unii Europejskiej”, Szczecin, 27-28 września 2017 r.; Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Racja Stanu Polski w Europie”, Kielce, 28-29 maja 2018 r.; Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Rzymie „Entering into Marriage by Proxy in the Internal Law of the Churches and Other Religious Organizations”, 24-25 maja 2018 r.
 7. Członek zespołu doradczego do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dla dyscypliny naukowej prawo kanoniczne.

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego – dwie edycje (2012, 2013), wykłady z zabezpieczenia społecznego.

 

Kierownik Studiów Podyplomowych – Audyt w sektorze finansów publicznych, 2015-2017.

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2019, godz. 20:08 - Magdalena Sawa